ÎMPUTERNICIT Şef Serviciu – SUBCOMISAR de poliţie POPOVICI VALERIAN ALIN

 

Adresa:

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Botoşani

Bld. Mihai Eminescu, Nr. 24, Cod Poştal: 710080

 Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani
Tel/Fax: 0231 / 511894

 


Adresa de email dedicată publicului în vederea transmiterii de documente în format electronic:

pasapoarte-bt @ mai.gov.ro


 

Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la

0800.0806.806

- linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie

 


A N U N Ț !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante:

-         agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Alba, 
- 2 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberareaşi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Bacău,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Botoşani,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Braşov,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Buzău,
- 3 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Constanţa, 
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Dolj,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Harghita,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Maramureş,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vaslui,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vrancea, 
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA click pentru vizualizare )


Protectia datelor cu caracter personal (link către A.N.S.P.D.C.P.)

 

Notă informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Model cereri drepturi persoane vizate

GHID pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal  sunt prelucrate de către SPCEEPS BOTOŞANI

Drepturile persoanei vizate


 

 Foto

 

 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LA NIVELUL S.P.C.E.E.P.S. BOTOŞANI

 

 

audienţe

LUNI

08.30-16.30

10.00-11.00

MARŢI

08.30-16.30

10.00-11.00

MIERCURI

08.30-18.30

10.00-11.00

JOI

08.30-16.30

10.00-11.00

VINERI

08.30-16.30

10.00-11.00

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LA NIVELUL PUNCTULUI DE LUCRU

DOROHOI

JOI

09.00-13.00

-

 

Începând cu data de 14.10.2017, SPCEEPS Botoşani a implementat proiectul pentru programarea online a cetăţenilor în vederea depunerii cererilor de eliberare a paşapoartelor, prin activarea link-ului

www.epasapoarte.ro

 

 

ATENŢIE!!!

Depunerea documentelor la ghişeele SPCEEPS, în vederea obţinerii paşaportului, se face în baza programării și a bonului de ordine eliberat la ghişeul de informaţii din cadrul serviciului


 

 COMUNICAT

referitor la achitara taxelor pentru pașapoartele simple 

 MAI diversifică modalităţile de plată a taxelor pentru eliberarea paşapoartelor şi a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin Internet Banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul unic deschis de către fiecare Instituţie a Prefectului.

 

Plata în numerar se poate face la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, casieriile Instituţiilor Prefectului(pentru paşapoarte).

Cont RO68TREZ116502602X008620

Cod fiscal  3372696

Instituția Prefectului județul Botoșani, Piața Revoluției nr 1-3

Trezoreria municipiului Botoșani,(Directia Generala a Finantelor Publice Botosani), Piata Revolutiei nr 5, 710236
Trezoreria orașului Săveni, Str 1  Decembrie nr 39, 715300

 

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat/ contul IBAN/ codul fiscalul/ denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, suma și tipul documentelor pentru a căror valoare se încasează plata.

Conform Ordonanţei, pentru reducerea birocratizării, în situaţia paşapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea paşaportului, taxa pentru serviciul public prestat şi, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată faţă de cât este în prezent.

Atât în cazul paşapoartelor simple temporare, cât şi a paşapoartelor simple electronice, în situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul
de cont doveditor certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poştă este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.       

Actele necesare şi termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI, rămân neschimbate.

***

 

Precizăm faptul că cetăţenii pot depune cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice precum şi pentru paşapoartele simpla temporare la orice serviciu public comunitar, indiferent de locul de domiciliul.

Paşaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, nu doar acela de uride s-a depus cererea, cu condiţia ca cetăţeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii.De asemenea, la solicitare, paşapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă, în schimbul unei taxe suplimentare care se plăteşte la momentul primirii documentului.

Începând cu data de 01.11.2016, deoarece Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală de Trezorerie a încheiat convenţii cu cinci instituţii de credit (BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, RAIFFEISEN BANK s.a., CEC BANK, BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ şi IDEEA BANK), persoanele fizice pot achita taxele de paşaport – fără comision – într-un cont tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la aceste unităţi bancare.

Astfel, cetăţenii care vor achita taxele de paşaport prin virament bancar sau on line utilizând acest cont tranzitoriu, vor primi ca dovadă a plăţii un ordin de plată sau extras de cont ce conţine IBAN-ul acestuia, după cum urmează:

1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ – RO49RNCB0082044185290044

2. RAIFFEISEN BANK S.A. - RO95RZBR0000060017443357

3. CEC BANK - RO89CECEB001T7RON0000001

4. BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ – RO94BFER1000000032720001

5. IDEEA BANK – RO97ROIN100100000000RO81

 

 

 

ATENŢIE!

 

PROCURI / DECLARAŢII

AUTENTIFICATE ÎN STRĂINĂTATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE
 

 

Potrivit art. 9 alin (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate aprobate prin H.G. nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, “Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiţii decât în faţa funcţionarului care primeşte cererea, precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, autentificarea unui înscris presupune parcurgerea unei anumite proceduri, constând în:

Ř  verificarea şi stabilirea identităţii părţilor;

Ř  citirea înscrisului;

Ř  exprimarea consimţământului acestora cu privire la conţinutul actului;

Ř  semnătura acestora şi data înscrisului,

elemente ce trebuie să se regăsească, potrivit legii române, în cuprinsul încheierii de autentificare şi care fac deosebirea între autentificarea înscrisurilor şi autentificarea/legalizarea semnăturii

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2015 CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA POT OPTA PENTRU A PRIMI PAŞAPOARTELE LA DOMICILIU SAU REŞEDINŢĂ PRIN INTERMEDIUL C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A.

 

 

Începând cu data de 01.04.2015, cetăţenii români pot solicita transmiterea paşapoartelor simple electronice la domiciliu / reşedinţă.

CONTRAVALOAREA ACESTUI SERVICIU ESTE DE 9,52 LEI INCLUSIV TVA.

 

Direcţia Generală de Paşapoarte vine astfel în sprijinul cetăţenilor prin includerea facilităţii de a li se transmite paşapoartele simple electronice la domiciliu / reşedinţă prin curierat rapid al Poştei Române. Se doreşte prin aceasta eliminarea necesităţii persoanelor de a se prezenta din nou la ghişeu pentru a ridica documentul de călătorie.

Poşta Română va livra paşaportul, sub semnătură de primire, doar titularului, unuia dintre părinţi (în cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani) sau unei persoane împuternicite (prin procură specială autentificată).

În ziua în care Poşta Română va prelua paşaportul emis de Direcţia Generală de Paşapoarte, destinatarul va primi automat un S.M.S. cu numărul documentului de transport (AWB) ce va însoţi plicul cu paşaportul, şi va fi informat că livrarea se va efectua prin Prioripost - serviciul de curierat rapid al Poştei Române.

În ziua livrării, destinatarul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica mai multe detalii. 

Dacă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prin sms destinatarul paşaportului nu este găsit la adresă, plicul conţinând paşaportul va fi returnat la sediul serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple judeţean din raza de domiciliu / reşedinţă. Paşaportul va putea fi preluat oricând de la sediul respectivului serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Menţionăm că termenul legal de eliberare a paşaportului simplu electronic este de cel mult 30 de zile.

 

 

Termen de eliberare a paşapoartelor

 

            Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:

    a) 3 zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple temporare;

    b) 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;

    c) 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

 

 

 VALABILITATEA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ESTE URMĂTOAREA:

-     3 ani pentru persoanele sub vârsta de  12 ani

-     5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.

 

VALABILITATEA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE:

-      12 luni.

 

ü                Cadru legislativ:

 

·         Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, aprobată prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Hotărârea nr. 1693 din 14 octombrie 2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

·         Legea 248 din 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Hotărârea nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

·         Codul Penal

·          Codul de procedură penală.

 

B. Principalele atribuţii ale ServiciulUI Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Botoşani

·         Analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare şi a paşapoartelor simple electronice în conformitate cu prevederile legale;

·         Administrează, gestionează şi valorifică registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor;

·         Furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, informaţii necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;

·         Organizează, la nivelul judeţului, gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor;

·         Organizează activitatea de primire a cererilor şi eliberare a paşapoartelor simple temporare în regim de urgenţă;

·         Organizează şi coordonează activitatea de soluţionare a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple temporare şi a paşapoartelor simple electronice pentru cetăţenii români stabiliţi sau care îşi stabilesc domiciliul în străinătate;

·         Desfăşoară activităţi specifice emiterii paşapoartelor în sistem informatizat;

·         Organizează şi ţine evidenţa persoanelor, cetăţeni români, de pe raza judeţului, care au solicitat eliberarea unui paşaport simplu temporar sau a unui paşaport simplu electronic, ori împotriva cărora au fost impuse măsuri cu privire la suspendarea dreptului de folosire a paşaportului;

·         Asigură protecţia datelor şi informaţiilor clasificate şi ia măsuri de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate;

·         Asigură şi organizează activităţi de primire-înregistrare şi rezolvare a petiţiilor, precum şi audienţa cetăţenilor.

 

IMPORTANT!!!


Având în vedere că, începând cu luna ianuarie 2010, s-a generalizat la nivelul întregii ţări eliberarea paşaportului simplu electronic, din punct de vedere tehnic nu mai este posibilă înregistrarea cererilor de eliberare a unui astfel de document dacă solicitantul nu are atribuit cod numeric personal.

Cetăţenii români, cărora nu le-a fost atribuit cod numeric personal, vor depune cerere scrisă pentru atribuirea codului numeric personal la structura de stare civilă din cadrul oricărui Serviciu Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, indiferent de locul naşterii sau al ultimului domiciliu avut în ţară.

 

Cererea pentru atribuirea codului numeric personal va fi însoţită – în original şi fotocopie – de următoarele documente;

·        Certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile române;

·        Documentul de identitate valabil – act de identitate sau paşaport – eliberat de autorităţile străine;

·        Documentul prin care se face dovada cetăţeniei române;

·        Timbru fiscal în valoare de 4 (patru) lei.


 

C. TIPURI DE DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

 

 

Conform dispoziţiilor prevăzute în Legea nr. 248 din 20.07.2005 tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:

    a) paşaport diplomatic;

    b) paşaport de serviciu;

    c) paşaport diplomatic electronic;

    d) paşaport de serviciu electronic;

    e) paşaport simplu;

    f) paşaport simplu electronic;

    g) paşaport simplu temporar;

    h) titlu de călătorie.

          

Documentele de călătorie susmenţionate sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.

Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.

Procedura depunerii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea documentelor de călătorie în străinătate, actele care trebuie prezentate de solicitanţi la depunerea cererilor, precum şi termenele în care se soluţionează acestea se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

 

d. TAXE:

 

contravaloare paşapoarte simple

TAXELE PENTRU ELIBERAREA paşapoartelor simple electronice:

1. Contravaloarea PAŞAPORTULui SIMPLU ELECTRONIC (PERSOANE CU VÂRSTA sub 12 ani), cu valabilitatea 3 ani, este de 234 lei.

 

2. Contravaloarea PAŞAPORTULui SIMPLU ELECTRONIC (persoane cu vârsta mai mare de 12 ani), cu valabilitatea 5 ani, este de 258 lei.

TAXELE PENTRU ELIBERAREA paşapoartelor simple temporare:

Contravaloarea PAŞAPORTULui SIMPLU TEMPORAR, cu valabilitatea 1 an, este de 96 lei.

 

E. DEPUNEREA CERERILOR PENTRU ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE ŞI A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE:

     

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare se depun de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În situaţia în care solicitantul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice sau a paşapoartelor simple temporare pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

 

La depunerea cererii pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială.

 

Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare şi/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzătoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilă, solicitantului i se poate elibera un paşaport simplu temporar, în condiţiile legii. Atunci când preluarea amprentelor este temporar imposibilă din motive medicale, este necesară prezentarea documentelor emise sau avizate de autorităţile medicale române, din care să rezulte motivele şi perioada pentru care este imposibilă prelevarea amprentelor.

La preluarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit şi ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porţiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză.

Impresiunile digitale şi imaginea facială colectate în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre se includ în mediul de stocare electronică a paşaportului simplu electronic şi se stochează în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple şi în bazele de date de producţie gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice.

După personalizarea paşaportului simplu electronic şi transmiterea acestuia la organul competent să îl elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată.

Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea paşaportului simplu electronic sau, dacă nu a fost ridicat în astfel de condiţii, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programată pentru eliberarea acestuia.

 

 

Sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale următoarele categorii de persoane:

    a)     minorii sub vârsta de 12 ani;

    b)     persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.

 

 

E.1. PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR:

 

A.     pentru persoane cu vârsta peste 18 ani

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII

 

*     Carte de Identitate, Carte de Identitate Provizorie (însoţită de certificatul de naştere în original),

*     Buletin de Identitate – aflate în termenul de valabilitate – în original;

*     Dovada achitării taxelor – în valoare de 96 lei,

*     Paşaportul anterior – dacă acesta există.

 

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie.

 

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar trebuie însoţite de documentele susmenţionate  şi, după caz, de următoarele:

a) hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal; sau

 b) documente privind situaţia medicală a titularului pe numele căruia se solicită eliberarea paşaportului simplu temporar, care să ateste imposibilitatea depunerii personale a cererii emise sau avizate de autorităţile medicale române;

c) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care titularul nu este prezent la depunerea cererii.

 

B.    pentru persoane cu vârsta sub 14 ani

 

Cererile pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:

    a) ambii părinţi;

    b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

    c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

    d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

    e) părintele supravieţuitor;

    f) reprezentantul legal al minorului;

    g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) şi f).

 

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII:

 

a) certificat de naştere al minorului, în original;

b) document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal ori, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. g);

d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);

e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;

f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;

g) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013:

h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

i) dovada achitării taxelor completată pe numele minorului, în original – în valoare de 96 lei.

j) paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

k) două fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

l) documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

 

3.  pentru persoane cu vârsta între 14-18 ani

 

Cererile pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către aceştia numai cu acordul:

a) ambilor părinţi;

b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

d) părintelui supravieţuitor;

e) reprezentantului legal al minorului.

 

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu temporar pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII:

 

a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;

b) declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:

    1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau

    2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea instanţei, în original, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013; sau

    3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau

    4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau

    5. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.

c) Dovada achitării taxelor completată pe numele minorului, în original – în valoare de 96 lei.

d) paşaportul anterior, dacă acesta există

1.    certificat de căsătorie al minorului, căsătorit în condiţiile legii – în original;

 

 

E.2. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC:

 

e)    pentru persoane cu vârsta peste 18 ani

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII

 

*     Carte de Identitate, Carte de Identitate Provizorie (însoţită de certificatul de naştere în original), Buletin de Identitate – aflate în termenul de valabilitate – în original;

*     Dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completate pe numele titularului, în original – în valoare de 258 lei.

Paşaportul anterior – dacă acesta există.

 

În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile prevăzute de art. 15 alin. (4) din lege, respectiv în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic trebuie însoţite de documentele prevăzute la alin. (1),  precum şi de hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea hudecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal.

 

f)   pentru persoane cu vârsta sub 14 ani

 

Cererile pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către:

 

    a) ambii părinţi;

    b) părintele împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

    c) părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

    d) părintele în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

    e) părintele supravieţuitor;

    f) reprezentantul legal al minorului;

    g) persoana împuternicită printr-o procură specială de persoanele prevăzute la lit. a), c), d), e) şi f).

 

PREZENŢA MINORULUI LA DEPUNEREA CERERII ESTE OBLIGATORIE!!!

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII:

 

a) certificat de naştere al minorului, în original;

b) document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal ori, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

c) hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original, numai pentru cererile formulate de persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau f) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acestea potrivit alin. (1) lit. g);

d) hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original, numai pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. d) ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de către acesta potrivit alin. (1) lit. g);

e) actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;

f) act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor prevăzut la alin. (1) lit. e) ori pentru cele formulate de către persoana împuternicită de acesta potrivit alin. (1) lit. g), în original;

g) procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte, pentru cererile formulate de părintele prevăzut la alin. (1) lit. b), în original sau duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013:

h) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită potrivit alin. (1) lit. g), în original sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;

i) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completate pe numele minorului, în original;

j) paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

 

 

3.  pentru persoane cu vârsta între 14-18 ani

 

Cererile pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către aceştia numai cu acordul:

 

    a) ambilor părinţi;

    b) părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

    c) părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

    d) părintelui supravieţuitor;

    e) reprezentantului legal al minorului.

 

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi formulate şi de minorul căsătorit în condiţiile legii, fără a mai fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

 

DOCUMENTE NECESARE ELIBERĂRII:

 

a) cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate având forma şi conţinutul stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare, trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;

b) declaraţie, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, astfel:

1. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau

2. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul ori care exercită singur autoritatea părintească sau reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013, însoţită de hotărârea instanţei, în original, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013; sau

3. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013; sau

4. declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, în original sau duplicat de pe actul original pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau

5. certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original.

c) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completată pe numele minorului, în original;

d) paşaportul anterior, dacă acesta există.

 

 

PREZENŢA MINORULUI LA DEPUNEREA CERERII ESTE OBLIGATORIE!!!

 

- IMPORTANT!!! -

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor se dau în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi procura specială trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente.

Hotărârile pronunţate în străinătate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţi străine trebuie să fie înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, potrivit legii.

Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4), precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederaţiei Elveţiene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostilează;

b) documentele eliberate de autorităţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

c) extrasele eliberate de autorităţile străine potrivit Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;

d) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) - c) se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.092 din Codul de procedură civilă.

Declaraţiile şi procura specială prevăzute la alin. (4), autentificate de autorităţile străine competente, hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare, precum şi documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată.

 

eliberarea documentelor:

 

Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi de la oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.

În funcţie de opţiunea solicitanţilor, paşaportul simplu electronic poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa titularului ori, după caz, la domiciliul sau la reşedinţa persoanei care a formulat cererea, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de expediţie.

Paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea.

Paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială care respectă condiţiile prevăzute la art. 9 din lege.

Paşapoartele neridicate în condiţiile alin. (1) şi (3) se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

La eliberarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, persoanele prevăzute la alin. (4) prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original.

La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate.

 

 

 

f. eliberarea paşapoartelor simple cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate

 

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu.

Cererile se depun personal, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.

În situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 15 alin. (3), respectiv art. 17^1 alin. (4) din lege, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu pot fi depuse, în ţară, la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Cererile trebuie însoţite de următoarele documente:

    a) paşaportul anterior, dacă acesta există;

    b) dovada achitării taxelor pe numele titularului;

    c) certificate de stare civilă, în original;

    d) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

    1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

    2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;

    3. a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;

    4. a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;

    5. a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;

    6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană;

    e) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, care respectă condiţiile prevăzute la art. 9, numai în cazul cererilor de eliberare a paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, respectiv pentru persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 17^1 alin. (4^1) din lege, dacă titularul nu este prezent la depunerea cererii.

 

Domiciliul cetăţeanului român minor

Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:

    a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu;

    b) paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:

1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau

2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

3. paşaportul părintelui supravieţuitor;

4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;

5. paşaportul reprezentantului legal.

În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Dispoziţiile art. 9 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în privinţa acordului celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului.

Emiterea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.

 

 

Ridicarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 14.

Eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu, se face concomitent cu prezentarea următoarelor documente ale titularului:

    a) actul de identitate care atestă domiciliul în România, emis de autorităţile române competente;

    b) paşaportul anterior, dacă este cazul.

Actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent. Paşaportul anterior prezentat se anulează şi se restituie titularului.

 

g. stabilirea domiciliului în românia

 

Cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România.

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în România poate depune, la serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent potrivit legii, o cerere pentru eliberarea cărţii de identitate, care va face dovada domiciliului în România.

Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent să elibereze cartea de identitate solicită prezentarea paşaportului cu menţionarea domiciliului în străinătate, în vederea anulării şi restituirii acestuia, sau, dacă documentul de călătorie nu există, solicită celui în cauză darea unei declaraţii cuprinzând motivele pentru care nu îl poate prezenta. Comunicarea privind anularea paşaportului sau, după caz, declaraţia solicitantului se transmite structurii de paşapoarte emitente.

 

H. DECLARAREA PIERDERII, DISTRUGERII SAU FURTULUI PAŞAPORTULUI

 

1.                                                                                                          DECLARAREA PIERDERII PAŞAPORTULUI:

 

Pierderea documentelor de călătorie se declară de îndată de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori la Direcţia Generală de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României."

          Obligaţia declarării pierderii poate fi realizată, în cazul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar, şi cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea unui nou paşaport, situaţie în care titularul va declara pe propria răspundere împrejurările producerii evenimentului.

2.                                                                                                          DECLARAREA distrugerii PAŞAPORTULUI:

          Distrugerea documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), la autoritatea competentă, cu ocazia solicitării eliberării unui nou paşaport

 

În cazul distrugerii parţiale a paşaportului simplu, a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, soluţionarea cererii pentru eliberarea unui nou paşaport este condiţionată de prezentarea paşaportului distrus sau a fragmentelor din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente de conţinut care să facă posibilă identificarea documentului.

 

3.                                                                                                          DECLARAREA FURTULUI PAŞAPORTULUI:

Furtul documentului de călătorie se declară de către titular sau, după caz, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2), de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie din ţară sau, după caz, de pe teritoriul statului în care s-a produs evenimentul, solicitând eliberarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului respectiv.

 

 

Organele de poliţie române sesizate în legătură cu pierderea sau furtul documentului de călătorie sunt obligate să elibereze titularului sau persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (2) din lege o adeverinţă care să ateste declararea evenimentului respectiv.

Documentele de călătorie găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau autorităţii emitente sau celei mai apropiate unităţi de poliţie, care are obligaţia de a le transmite autorităţii emitente.

Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi dacă titularilor nu li s-au eliberat documente noi în locul acestora, în condiţiile prezentei legi."

Documentele de călătorie declarate pierdute sau furate, recuperate de autorităţile emitente după eliberarea unui nou document, pot fi restituite titularilor pentru a fi folosite în continuare, în condiţiile prezentei legi, numai dacă mai sunt valabile şi într-o stare fizică corespunzătoare şi după anularea documentului de călătorie eliberat în condiţiile art. 27 alin. (1), la solicitarea scrisă a titularului."

 

Soluţionarea cererilor pentru eliberarea unor noi documente de călătorie în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie este condiţionată de prezentarea unei adeverinţe care să ateste declararea evenimentului, în condiţiile prevăzute de art. 25 din lege. În cazul declarării furtului paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic sau al paşaportului simplu temporar la cea mai apropiată unitate de poliţie din străinătate, adeverinţa va fi însoţită şi de o traducere a acesteia, efectuată de un traducător autorizat.

 

 

 

1.              ELIBERAREA PAŞAPORTULUI

 

La eliberarea paşaportului simplu electronic şi a paşaportului simplu temporar, persoanele prezintă un document de identitate valabil, însoţit, după caz, de certificatul de naştere al minorului sub 14 ani, în original.

 

La ridicarea paşaportului simplu electronic, titularul poate solicita verificarea datelor înscrise în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condiţiile corespunzătoare de securitate şi confidenţialitate.

 

 

J. ELIBERAREA ADEVERINŢELOR

PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI LA LIBERA CIRCULAŢIE ÎN STRĂINĂTATE

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

A.                        CERERE TIP – SE ELIBEREAZĂ DE LA “GHIŞEUL INFORMAŢII”;

B.                        actul de identitate al solicitantului, original, ÎN TERMEN DE VALABILITATE;

 

În condiţiile în care cererea se depune prin procură VOR FI PREZENTATE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 

1.                        CERERE TIP – SE ELIBEREAZĂ DE LA “GHIŞEUL INFORMAŢII”;

2.                        PROCURĂ SPECIALĂ - ÎN ORIGINAL;

3.                        actul de identitate al PERSOANEI ÎMPUTERNICITE, original şi fotocopie, ÎN TERMEN DE VALABILITATE;

4.                          

important!!

Copia cărţii de identitate poate fi transmisă în format electronic la adresa pasapoarte-bt@mai.gov.ro, ulterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei, cu precizarea numărului de înregistrare obţinut în momentul depunerii.

Atenţie! În lipsa acestui număr de înregistrare copia CI nu poate fi alocată cererii şi va fi distrusă, iar cererea se anulează.

Condiţii tehnice referitoare la fişierul transmis:

Ř Dimensiunea maximă a e-mail-ului (incluzând ataşamentele) – 10mb;

Fişierul trebuie să fie de format - .doc, .docx, .jpg, .pdf

5.                          


 


[Prima pagina]