ANUNŢURI


ANUNŢ CONCURS din 21-26 februarie2018

Rezultatul final - post SAECSPD (afişat 28 februarie 2018, ora 09.10)

Rezultatul final - post SFCRUA (afişat 28 februarie 2018, ora 09.10)

 

Rezultatul probei interviului post SAECSPD (afişat 26 februarie 2018, ora 14.30)

Rezultatul probei interviului post SFCRUA (afişat 26 februarie 2018, ora 14.30)

 

Rezultatul probei scrise post SAECSPD (afişat 21 februarie 2018, ora 16.10)

Rezultatul probei scrise post SFCRUA (afişat 21 februarie 2018, ora 16.20)

 

publicat 14 februarie 2018

Anunț contestație

publicat 12 februarie 2018

Anunț selecție dosare SAECSPD

Anunț selecție dosare SFCRUA

publicat 19 ianuarie 2018

Formular înscriere

Atribuții SAECSPD

Atribuții SFCRUA

Documente necesare

Bilbiografie SAECSPD

Erata la bibliografie SAECSPD

Bilbiografie SFCRUA


 

ANUNŢ CONCURS

Direcția  Regim Permise Conducere Înmatriculare Vehicule organizează concurs

1 Anunț concurs agent de poliție (funcționar public cu statut special)

2 Anunț concurs atelier

3 Anunaț concurs analist programator

 


A N U N Ț !

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante:

-        agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Alba, 
- 2 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberareaşi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Bacău,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Botoşani,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Braşov,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Buzău,
- 3 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Constanţa, 
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Dolj,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Harghita,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Maramureş,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vaslui,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Vrancea, 
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti.

ANUNŢ ( click pentru vizualizare )

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA click pentru vizualizare )

 


OFERTA EDUCAŢIONALĂ august 2017

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"


 

!!!  !!!   !!!

ANUNŢ CONCURS

 

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, cu recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare, care îndeplinesc condiţiile legale în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie

 

 Tematica şi bibliografia

 

TABEL CU REZULTATELE FINALE

 


 

ANUNŢ CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante

de consilier în cadrul Compartimentului Finaciar Contabil

- publicat: 5 mai 2017 -

 

rezultat selecţie dosare - 26.05.2017

rezultat proba scrisă 06.06.2017

rezultat contestaţie - 07.06.2017

rezultat proba interviu - 08.06.2017

 

 

   

 

ANUNT CONCURS AGENTI PERMISE SI EXAMINARI - SPCRPCIV BOTOSANI 2017

Data limită de înscriere:  24/03/2017

Data examinarii:  25/04/2017

- CERINŢE, TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE - click ptr. download fişier format pdf

_______________________________________________________________

ANUNT CONCURS OFITERI PERMISE SI EXAMINARI - SPCRPCIV BOTOSANI 2017

Data limită de înscriere:  24/03/2017

Data examinarii:  27/04/2017
- CERINŢE, TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE - click ptr. download fişier format pdf

 


 

 

 

 

 

A N U N Ţ

- publicat 06 februarie 2017 -

 

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani organizează, în intervalul 02.03.2017 - 06.03.2017

concurs de recrutare

 

 

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE

 


 

 

A N U N Ţ

- publicat 30 septembrie2016 -

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani organizează, în intervalul 01.11.2016 - 03.11.2016

concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE - 01.11.2016

 

 


A N U N Ţ

- publicat 16 august 2016 -

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani organizează, în intervalul 29.08.2016-31.08.2016,  concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii Şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă şi Ordine Publică

Selecţia dosarelor la concursul organizat la data de 29.08.2016 (proba scrisă)

ANUNT privind rezultatul probei scrise - 29.08.2016 ora 13.50

 

 


 

ANUNŢ

Selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă şi Ordine Publică

 

 

 

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii şi Programe Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii de Utilităţi Publice, Situaţii de Urgenţă şi Ordine Publică

22.06.2016 - 24.06.2016

 


ANUNT

privind rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat de ANFP pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de

şef serviciu la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ

 

ANUNT

privind rezultatul probei interviului

la concursul de recrutare organizat de ANFP pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de

şef serviciu la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ

 

 

ANUNŢ

Selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare organizat de ANFP pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu la Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ - rezultate

 

CONCURS de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Coţuşca - 04.03.3016

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE


CONCURS

pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Compartimentului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ, Relația cu Autoritățile Locale şi Organizarea Proceselor Electorale – Serviciul Juridic

 

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Compartimentului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Relația cu Autoritățile Locale și Organizarea Proceselor Electorale – Serviciul Juridic

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURS - 22 septembrie 2015

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE - 28 septembrie 2015

REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI - 28 septembrie 2015


CONCURS

pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante

 de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

 

Bibliografie

pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURS - 25 februarie 2015

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE - 02 martie 2015