Compartimentul de Integrare Europeana

 

 

Proiectul "Pas cu pas spre o administratie europeana"

 

Sursa de finantare: Programul PHARE 2005 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local

 

Obiectivul general: Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor oferite de administratia publica.

Obiective specifice:
1. Cresterea gradului de absorbtie a finantarilor externe si interne in cadrul administratiei publice din sudul judetului Botosani.
2. Modernizarea infrastucturii de comunicatii intre administratiile publice participante la proiect prin implementarea unei retelei de tip VPN – Retea Virtuala Privata;
3. Transferul de expertiza si exemple de buna practica prin parteneriatul dintre administratiile publice din localitatile participante la proiect;

Grupuri tinta avute in vedere sunt: functionarii publici din administratia localitatilor din sudul judetului Botosani, functionarii publici din Institutia Prefectului Judetul Botosani, comunitatile locale ce beneficiaza de serviciile publice oferite de administratiile locale implicate in proiect.

Activitati principale:
-
pregatirea functionarilor publici in scrierea de cereri de finantare prin organizarea de cursuri de managementul proiectelor si fonduri structurale;

- pregatirea functionarilor publici in utilizarea retelei VPN(Retea Virtuala Privata) prin organizarea de cursuri de ECDL–Carnetul European de Conducere a Calculatorului;

- realizarea retelei de transmisie date si imagine intre localitatile implicate in desfasurarea proiectului.

Perioada de implementare: ian-oct 2008
 

Costul total eligibil al proiectului: 105000 Euro
 

Rolul Institutiei Prefectului – judetul Botosani: partener

Informatii suplimentare:
Consilul Local al comunei Vorona
tel: 0231/588643
fax: 0231/588643
e-mail: primaria_vorona@yahoo.com
 

[Prima pagina]