Compartimentul de Integrare Europeana

 

 

Proiectul "Parteneriat pentru modernizare"

 

Sursa de finantare: Programul PHARE 2005 - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local

 

Obiectivul general: Cresterea calitatii serviciilor oferite de administratiile publice locale, prin dezvoltarea capacitatii administrative.

Obiective specifice:
1. Facilitarea crearii si dezvoltarii de parteneriate la nivel micro-regional, intre administratiile publice locale.
2. Realizarea unui sistem integrat de comunicatii de voce si date, intre primariile comunelor din nordul judetului Botosani.
3. Imbunatatirea pregatirii profesionale a functionarilor din cadrul administratiilor publice locale.

Grupuri tinta avute in vedere sunt: functionarii publici din administratia locala - primariile din zona de nord a judetului Botosani, consilierii locali din comunele aflate in nordul judetului Botosani, functionarii publici din Institutia Prefectului Judetul Botosani, comunitatile locale ce beneficiaza de serviciile publice oferite de administratiile locale.

Activitati principale:
- pregatirea unui grup de functionari din cadrul primariilor, in scrierea de cereri de finantare prin organizarea de cursuri de managementul proiectelor si accesarea fondurilor structurale si organizarea de cursuri ECDL (European Driving License) Carnetul European de Conducere a Calculatorului;
- realizarea unei retele de transmisie date si imagine intre localitatile implicate in desfasurarea proiectului
- diseminarea rezultatelor proiectului catre toate primariile din judetul Botosani si, la nivel national, prin intermediul Asociatiei Comunelor din Romania.

Perioada de implementare: ian-oct 2008
 

Costul total eligibil al proiectului: 108000 Euro
 

Rolul Institutiei Prefectului judetul Botosani: partener

Informatii suplimentare:
Consilul Local al comunei Mitoc
tel: 0231/562020, 0231/562189, 0231/562136
fax: 0231/562020
e-mail: mitoboto@yahoo.com 
 

[Prima pagina]