Compartimentul de Integrare Europeană

 

 

La fruntarii între Siret şi Prut, lăcaşuri de închinare şi evlavie străbună

Acest proiect este rezultatul unui parteneriat între Instituţia Prefectului judeţului Botoşani şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani şi s-a derulat în perioada februarie - decembrie 2005. A beneficiat de finanţare de la Ministerul Culturii şi Cultelor prin intermediul Fondului Cultural Naţional. Proiectul constă în  realizarea unei lucrări ce cuprinde monografiile mănăstirilor şi bisericilor, din judeţul Botoşani, ce au statut de monument istoric şi a unui CD pe această temă.

Prin intermediul proiectului se urmăreşte promovarea judeţului în Uniunea Europeană, dezvoltarea turismului cultural în judeţ, promovarea moştenirii culturale a judeţului Botoşani în rândul tinerilor liceeni prin implicarea acestora în proiecte culturale (monografiile au fost traduse de elevii de la clasele cu profilul limbi străine, de la Colegiul Naţional “A.T. Laurian Botoşani), diseminarea rezultatelor în rândul acestora şi facilitarea dialogului cu tinerii, prin invitaţii la sesiunile de prezentare a proiectului.

Materialele informative rezultate în urma proiectului vor fi transmise agenţiilor de turism, liceelor, bibliotecilor publice, seminarelor teologice din municipiile Botoşani şi Dorohoi, Ministerului Culturii şi Cultelor şi diverselor instituţii de cultură din ţară.

Activităţi principale:

- în data de 19 august 2005, la sediul Instituţiei Prefectului, a avut loc lansarea revistei de cultură şi spiritualitate „Între Siret şi Prut – lăcaşuri de închinare şi evlavie străbună” şi colocviul “Modalităţi de punere în valoare a moştenirii culturale botoşănene”.

- în data de 5 decembrie a avut loc la Mediatecă (Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani), lansarea CD-ului „Botoşani – Valori patrimoniale”

 

Galerie foto (extrase din broşură şi CD)

 

 

[Prima pagina]