Compartimentul de Integrare Europeană

 

 

Cursuri de formare pentru administraţia publică

- Colaborare cu InWEnt, Germania -

(2006)

 

 

 

InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH

(InWEnt - Perfecţionare şi dezvoltare internaţională S.R.L. de utilitate publică)


 

 

Noua societate s-a născut din Societatea Carl Duisberg şi din Fundaţia Germană pentru Dezvoltare Internaţională.

InWEnt - Perfecţionare şi dezvoltare internaţională S.R. L. de utilitate publică este o organizaţie destinată dezvoltării internaţionale a personalului, perfecţionării şi dialogului. A fost creată īn anul 2002 ca rezultatul fuziunii societăţii "Carl Duisberg Gesellschaft e.V." şi a fundaţiei "Deutsche Stiftung fur internationale Entwickiung", bazāndu-se pe experienţa lor de decenii īn domeniul cooperării cu ţări din īntreaga lume. Programele ei internaţionale de perfecţionare şi de dialog se adresează specialiştilor şi cadrelor de conducere, factorilor de decizie din sfera economică, politică, din administraţie şi societatea civilă din īntreaga lume.

Cu programele lor de formare, de schimb şi dialog pentru aproximativ 35.000 de oameni, InWEnt reprezintă marea iniţiativă concertată a statului german, a landurilor şi a agenţilor economici pentru a promova pregătirea şi colaborarea internaţională. Societatea numără la sediile lor centrale din Bonn şi Koln şi la cele peste 30 de birouri din ţară şi peste hotare circa 900 de angajaţi, dispunānd de un volum financiar de cea. 130 mii. Euro. Asociatul principal este Guvernul german, cele mai multe iniţiative provin din partea Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.
 

Domenii de activitate ale InWEnt sunt:
- Perfecţionare de specialişti şi cadre de conducere din ţări īn curs de dezvoltare;
- Pregătire profesională internaţională de cadre tinere, de specialişti şi cadre de conducere din Germania, din alte ţări industriale şi īn curs de transformare;
- Schimb internaţional de experienţă şi de dialog;
- Dialog politic cu organizaţii internaţionale;
- Muncă de educaţie şi dezvoltare īn Germania pe tema dezvoltării;
- Pregătirea de specialişti germani pentru cooperarea īn scopul dezvoltării.

InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
Capacity Building International, Germany
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Germany
Fon: +49 (0) 228 - 44 60 - 1 626
Fax: +49 (0) 228 - 44 60 - 1 677
www.inwent.org


 


PROGRAME DE FORMARE DERULATE ĪN JUDEŢUL BOTOŞANI
 


La 15 octombrie 1998 guvernul romān a adoptat programul de reformă al administraţiei publice īn cadrul Programului Naţional de Aderare la U.E. Realizarea treptată a acestui program cuprinde transferul unor competenţe largi la nivelul judeţelor, municipiilor şi la nivelul comunelor care la rāndul lor trebuie să facă faţa unui număr mare de sarcini noi. Dezvoltarea unei administraţii funcţionale şi receptive faţă de reforme, capabilă să creeze condiţii cadru prielnice pentru dezvoltarea economiei şi un sistem fiscal transparent a fost formulat ca un obiectiv īn cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, īncheiat la 10 iunie 1999.
 

InWEnT - Capacity Building International - fosta Fundaţie Germană pentru Dezvoltare Internaţională (DSE) - realizează din 1999 acţiuni de perfecţionare pentru specialişti şi cadre de conducere din administraţia publică locală, menite să sprijină procesul de descentralizare din Romānia. Colaborarea cuprinde printre altele realizarea de seminarii şi de măsuri de training īn Romānia şi Germania.
 

Īn aprilie 2002 s-a efectuat o expertiză amplă cu scopul de a evalua activităţile īntreprinse pānă acum şi de a pregăti o nouă cerere de proiect, destinată prelungirii cooperării cu Romānia. S-au purtat discuţii cu reprezentanţi cu funcţii de conducere ai Ministerului Administraţiei Publice, cu prefecţii şi colaboratori cu funcţii de conducere din prefecturile Botoşani, Iaşi şi Tulcea, cu preşedinţi şi colaboratori din Consiliile Judeţene ale judeţelor amintite mai sus şi cu primari şi colaboratori din diferite administraţii comunale. īn baza rezultatelor şi recomandărilor expertizei, InWEnt a realizează un proiect destinat "Consolidării capacităţilor de management īn administraţia romānă" pe o durată de patru ani (2003-2006)

Temele principale:
- Modernizarea administraţiei şi management modern īn cadrul administraţiei, inclusiv management de proiect, administraţie orientată spre servicii şi nevoile cetăţenilor, management de personal
- Promovarea economiei la nivel local
- Agenda locală 21, participarea cetăţenilor, comunicare şi cooperare, protecţia mediului ambiant la nivel local

Grupurile ţintă ale activităţilor:
- colaboratori cu funcţii de conducere din prefecturi şi consilii judeţene,
- primari şi colaboratori din administraţiile locale.

Proiectul are menirea de a sprijini īn continuare reforma administraţiei şi procesul de descentralizare īn Romānia, contribuind la perfecţionarea specialiştilor şi cadrelor de conducere din administraţia locală romānă. īn acest context se va ţine cont īn mod deosebit de reforma actuală īn domeniul de formare şi perfecţionare pentru administraţia publică locală īn Romānia. Cooperarea directă cu Institutul Naţional de Administraţie Publică din Bucureşti şi cu Centrul Regional din Iaşi precum cu alţi parteneri strategici din domeniul respectiv urmăreşte consolidarea instituţională şi creşterea capacităţii la instituţiile partenere. Concentrarea eforturilor asupra nord-estului Romāniei urmează a fi completată cu activităţi la nivel naţional cu parteneri strategici.

 

Manageri de proiect:

Christine de Barros Said
senior project manager - perioada 2003-2005

dr. Richard Ratka
senior project manager - Romania project
perioada 2005-2006
 

[Prima pagina]