Compartimentul de Integrare Europeană

 

 

 

DIMENSIUNEA SOCIALĂ A INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

CAMPANIE DE INFORMARE ÎN MEDIUL RURAL

- fişă de proiect, judeţul Botoşani -

(2006)

 

Rezumat:

Campania are ca scop prezentarea dimensiunii sociale a aderării României la Uniunea Europeană, având egalitatea de şanse, de tratament şi non-discriminarea drept valori europene directoare, conştientizarea şi informarea femeilor şi bărbaţilor din mediul rural, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani asupra schimbărilor pe care le-a adus procesul de aderare şi le va aduce integrarea efectivă după 2007 din punct de vedere social.

 

Se va pune cu accent deosebit pe egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, respectiv: servicii şi facilităţi sociale, înfiinţarea unor noi centre comunitare, exemple de implicare a comunităţii în rezolvarea problemelor  sociale existente în societate.

 

Campania de informare din judeţul Botoşani va cuprinde 3 seminarii de informare, ce urmează  a se desfăşura în mediul rural pe parcursul a 2 zile. Grupul ţintă cuprinde cetăţeni din mediul rural şi autorităţi ale administraţiei publice locale.

 

 

OBIECTIV GENERAL:

Conştientizarea şi informarea femeilor şi bărbaţilor din mediul rural asupra schimbărilor pe care le aduce integrarea României în Uniunea Europeană din punct de vedere social, cu accent pe egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

- organizarea a trei seminarii în mediul rural, având ca temă egalitatea de şanse şi dimensiunea socială a integrării;

- distribuirea de materiale informative privind egalitatea de şanse, către 78 de primării din judeţul Botoşani;

- sprijinirea activităţii Comisiei Judeţene în domeniul Egalităţii de Şanse (COJES), prin facilitarea comunicării şi diseminării informaţiilor privind activitatea proprie, direct către comunităţile locale.

 

 

ACTIVITĂŢI:

1) organizarea unui seminar de informare în comuna Frumuşica, cu participarea unui grup de 25 de persoane – membri ai comunităţii locale;

 

2) organizarea unui seminar de informare în comuna George Enescu, cu participarea unui grup de 25 de persoane – membri ai comunităţii locale;

 

3) organizarea unui seminar de informare în comuna Dobârceni, cu participarea unui grup de 25 de persoane – membri ai comunităţii locale;

 

4) emiterea unui comunicat de presă privind începerea programului;

 

5) emiterea unui comunicat de presă pentru diseminarea rezultatelor campaniei de informare;

 

6) distribuirea de materiale informative privind egalitatea de şanse, către primăriile din judeţul Botoşani

 

7) difuzarea unui chestionar pentru evaluarea impactului campaniei;

 

8) analiza rezultatelor campaniei – lessons learned;

 

9) actualizarea site-ului web al Instituţiei Prefectului cu informaţii privind campania de informare.

 

 

GRUPURI ŢINTĂ:

- membri ai comunităţilor locale din 3 comune ale judeţului Botoşani: Frumuşica, George Enescu, Dobârceni – grupuri de 25 de persoane

- autorităţi locale din mediul rural (primari, consilieri locali, preoţi, doctori, profesori)

 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIILOR:

Ziua 1

- comuna Frumuşica (şcoala)

- comuna George Enescu (sediul primăriei)

Ziua 2

- comuna Dobârceni (sediul primăriei)

 

 

PARTENERI ŞI ECHIPA DE PROIECT:

Instituţii şi reprezentanţi:

- Ministerul Integrării Europene:  dra. Alexandrina Petrea - consilier de integrare, dra. Roxana Savin- consilier de integrare, Direcţia Mass-media şi Comunicare

- Instituţia Prefectului judeţului Botoşani: dl. Claus Bertea – consilier de integrare

- Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Botoşani: dna. Dana Petrariu

- Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie: dna. Rodica Cretu

- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă: dl. Radu Pricope

- primari: dna. Vamanu Margareta Ana - primar com. Frumuşica,

   dna. Toma Grădinaru Angela – primar com. George Enescu,

   dna. Chiteală Niculina – primar com. Dobârceni.

 

  

SUSTENABILITATE ŞI EFECTE MULTIPLICATOARE:

Pe site-ul web al Instituţiei Prefectului (www.prefecturabotosani.ro) vor fi postate fişele de proiect, materialele ce vor fi prezentate în cadrul campaniei şi informaţii privind rezultatele obţinute în urma campaniei de informare (structura grupelor de participanţi, impresii şi feed-back din partea participanţilor şi promotorilor, date statistice).

 

Activitatea are ca scop diseminarea rezultatelor şi asigurarea sustenabilităţii proiectului prin prezentarea unui model de bună-practică şi a unor materiale ce pot fi folosite pentru campanii viitoare, derulate atât de actualii parteneri, de către instituţiile publice din judeţ sau de organizaţii ale societăţii civile. Experienţa acumulată în urma organizării acestei campanii şi rezultatele obţinute vor fi folosite în cadrul activităţii viitoare a partenerilor pentru derularea de evenimente similare.

 

 

JUSTIFICARE / CONTEXTUL DESFĂŞURĂRII ACŢIUNII:

Potrivit Barometrului rural publicat în decembrie 2005, 72% dintre locuitorii din mediul rural sprijină aderarea României la Uniunea Europeană, pentru 83% dintre cei chestionaţi UE nu le oferă un sentiment de entuziasm poate şi pentru că 49% declară că veniturile nu le ajung pentru strictul necesar.

 

Potrivit rezultatelor chestionarului distribuit la nivel naţional şi la nivelul judeţului Botoşani, există un ridicat grad de interes privind următoarele subiecte principale (între 30 – 60%):  

- drepturi, obligaţii şi oportunităţi pe piaţa muncii

- servicii sociale pentru familie şi copii

- egalitate de şanse între femei şi bărbaţi;

 

şi următoarele subiecte între 4 -11 %:

- protecţia maternităţii

- discriminare bazată pe sex

- hărţuire sexuală

- altele.

 

Distribuţia respondenţilor în funcţie de sex, este următoarea: 60,5 % - femei, 39,5 % - bărbaţi.

 

În ceea ce priveşte sursele de informare, cele mai multe persoane au nominalizat ca sursă principală de informaţii întâlnirea cu specialiştii în domeniu şi ca modalităţi concrete de prezentare (în ordine descrescătoare):

- cazuri concrete şi soluţionarea lor

- instituţii care aplică legea

- prevederi europene în domeniu

- legi

- modele de bune practici

- ONG-uri care pot oferi ajutor.

 

Nivelul aşteptărilor este foarte mare în comparaţie cu nivelul de civilizaţie, spiritul antreprenorial, asociativ, dorinţa de a demara o afacere, de a sesiza încălcări ale drepturilor, de a participa la şedinţele publice ceea ce înseamnă punere în practică a drepturilor şi şanselor egale.

 

Având în vedere succesul campaniilor derulate de M.I.E. în celelalte judeţe, se impune continuarea acţiunilor de informare privind le egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, deopotrivă  în spaţiul public şi cel privat, componentă în demersul M.I.E. de schimbare a atitudinilor conservatoare şi formarea unor atitudini proactive bazate pe cunoaşterea drepturilor şi libertăţilor conferite de viitoarea cetăţenie europeană.

 

Campania propusă pentru judeţul Botoşani este parte a unei iniţiative mai ample a M.I.E. ce va cuprinde prezentări în 17 judeţe ale României, pe parcursul anului 2006.

 

 

RESURSE NECESARE / BUGET:

Ministerul Integrării Europene

- cazare reprezentanţi M.I.E.

- cheltuieli de protocol

- afişe promovare campanie

- broşuri: Ghidul egalităţii de şanse

- alte materiale informative

 

Instituţia Prefectului

1. transportul participanţilor: maşina instituţiei + alte mijloace de transport

1.1. Traseu 1: mun. Botoşani – com. Frumuşica.

1.2. Traseu 2: mun. Botoşani – com. George Enescu.

1.3. Traseu 3: mun. Botoşani – com. Dobârceni

2. logistică

3. materiale pentru prezentări

 

Aportul partenerilor (primăriile comunelor în care vor avea loc sesiunile de informare):

- asigurarea spaţiilor necesare prezentărilor

- contactarea şi mobilizarea grupurilor ţintă

- diseminarea rezultatelor programului şi materialelor informative ce vor fi transmise de echipa de proiect

 

 

PLAN DE COMUNICARE / MEDIATIZARE:

Responsabil: Instituţia Prefectului

- emiterea unui comunicat de presă înaintea începerii campaniei de informare

- transmiterea către reprezentanţii mass-media locali, a programului şi planului de acţiune

- emiterea unui comunicat de presă după încheierea campaniei de informare, în scopul diseminării rezultatelor

- elaborarea unui material informativ (notă informativă / buletin informativ) referitoare la proiect, temele abordate şi materialele prezentate şi transmiterea acestuia către toate primăriile din judeţ (78)

- elaborarea unui material informativ (notă informativă / buletin informativ) referitoare la activitatea şi atribuţiile Comisiei Judeţene pentru promovarea Egalităţii de Şanse şi transmiterea acestuia către toate primăriile din judeţ (78)

- multiplicarea şi distribuirea de materiale informative privind egalitatea de şanse, către primăriile din judeţul Botoşani: Ghidul egalităţii de şanse – elaborat de M.I.E., afişe de prezentare a campaniei, etc.

- actualizarea site-ului web al Instituţiei Prefectului cu informaţii privind campania de informare: materiale informative prezentate, textele comunicatelor de presă, date statistice privind desfăşurarea campaniei.

- difuzarea unui chestionar pentru evaluarea impactului campaniei (pentru participanţii la sesiunile de informare)

- interviuri ale membrilor echipei de proiect în mass-media locală.

 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 19 – 20 iulie 2006

Durata efectivă a campaniei de informare - 2 zile: două seminarii în prima zi (comuna Frumuşica şi comuna George Enescu), un seminar în cea de-a doua zi (comuna Dobârceni).

 

 

PROGRAMARE SESIUNI DE INFORMARE:

 

19 iulie

ora 930 - 1130comuna Frumuşica – şcoala

 

ora 1330 - 1530 comuna George Enescu – sala de şedinţe a primăriei

 

20 iulie

ora 1000 - 1200comuna Dobârceni – sala de şedinţe a primăriei

 

 

COORDONATOR CAMPANIE:

 

Claus Bertea

consilier de integrare – Ministerul Integrării Europene

Instituţia Prefectului judeţului Botoşani - Compartimentul de Integrare Europeană

 

 

Comunicate de presă:

 

- comunicat 10.07.2006

- comunicat 27.07.2006

 

Link-uri utile:

Ministerul Integrarii Europene - pagina oficiala a campaniei

 

 

Galerie foto

 
comuna Frumusica
comuna George Enescu  

 

comuna Dobarceni

 

 

 

[Prima pagina]