Compartimentul de Integrare Europeană

 

 

VALORI ŞI PERSPECTIVE EUROPENE PENTRU JUDEŢUL BOTOŞANI. O zi de informare.

(2006)
 

- Agricultura României în perspectiva aderării la Uniunea Europeană -
- Campanie de informare a cetăţenilor din mediul rural -

 

Rezumat:
 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare a populaţiei din mediul rural, privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, Instituţia Prefectului judeţului Botoşani va derula o campanie de informare în judeţul Botoşani, în perioada iulie – august 2006. Campania va presupune deplasarea în teren a consilierilor din cadrul Compartimentului de Integrare Europeană şi a reprezentanţilor instituţiilor publice ce au ca atribuţii consultanţa în domeniul agriculturii şi implementarea politicilor agricole în judeţul Botoşani.
Campania are ca scop conştientizarea şi informarea cetăţenilor din mediul rural asupra schimbărilor pe care le-a adus procesul de aderare şi le va aduce integrarea efectivă după 2007.
Campania de informare din judeţul Botoşani va cuprinde
o serie de sesiuni de informare, ce urmează a se desfăşura pe parcursul a 2 luni de zile. Grupul ţintă cuprinde cetăţeni din mediul rural şi autorităţi ale administraţiei publice locale.


OBIECTIV GENERAL:
Conştientizarea şi informarea cetăţenilor din mediul rural asupra schimbărilor pe care le-a adus procesul de aderare şi le va aduce integrarea efectivă după 2007.


OBIECTIVE SPECIFICE:
1. organizarea a 10 sesiuni informative în judeţul Botoşani, având ca teme: cadrul general de organizare şi funcţionare al Uniunii Europene, agricultura (politica agricolă comună, proiecte pentru agricultură şi dezvoltare rurală, subvenţii, reglementări speciale), Fondurile Structurale ale U.E. şi parteneriatele;

2. distribuirea de materiale informative (CD cu materialele prezentate în cadrul sesiunilor de informare, informaţii suplimentare), către 78 de primării din judeţul Botoşani;

3. facilitarea comunicării şi diseminării informaţiilor privind activitatea instituţiilor partenere în campanie (cu atribuţii în domeniul implementării politicilor agricole), direct către beneficiarii finali (cetăţeni şi comunităţi locale).


GRUP ŢINTĂ:
- direct: primari, viceprimari, secretari, contabili/ responsabili financiari din primării, promotori locali/ agenţi de dezvoltare locală, consilieri locali, directori de şcoală, preoţi

- indirect: cetăţeni, oameni de afaceri din mediul rural şi urban


ACTIVITĂŢI:

Activitatea 1 - pregătirea campaniei de informare: stabilire grup ţintă, centre şi distribuţia comunelor pe centre, teme ce urmează a fi prezentate, componenţa echipei
Activitatea 2 - elaborarea materialelor ce urmează a fi prezentate (şi a unui CD ce urmează a fi distribuit către fiecare primărie)

Activitatea 3 - emiterea unui comunicat de presă privind începerea programului;

Activitatea 4 - derularea sesiunii de informare în centrul 3 – Darabani

Activitatea 5 - derularea sesiunii de informare în centrul 5 – Ştefăneşti

Activitatea 6 - derularea sesiunii de informare în centrul 8 – Truşeşti

Activitatea 7 - derularea sesiunii de informare în centrul 4 – Săveni

Activitatea 8 - derularea sesiunii de informare în centrul 6 – Flămânzi

Activitatea 9 - derularea sesiunii de informare în centrul 2 – mun. Dorohoi – sesiunea de informare 1

Activitatea 10 - derularea sesiunii de informare în centrul 7 – Bucecea

Activitatea 11 - derularea sesiunii de informare în centrul 1 – mun. Botoşani – sesiunea de informare 1

Activitatea 1
2 - derularea sesiunii de informare în centrul 1 – mun. Botoşani – sesiunea de informare 2

Activitatea 1
3 - emiterea unui comunicat de presă la închiderea programului - pentru diseminarea rezultatelor campaniei de informare;

Activitatea 1
4 - multiplicarea şi distribuirea de materiale informative privind temele prezentate (suport hârtie şi suport electronic - CD), către toate primăriile implicate în realizarea campaniei (78 de primării)

Activitatea 1
5 - analiza rezultatelor campaniei – lecţii învăţate/ lessons learned;

Activitatea 1
6 - actualizarea site-ului web al Instituţiei Prefectului cu informaţii privind campania de informare.


LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIILOR:
Centrul 1 – municipiul Botoşani (2 sesiuni de informare)
Centrul 2 – municipiul Dorohoi
Centrul 3 – oraşul Darabani
Centrul 4 – oraşul Săveni
Centrul 5 – oraşul Ştefăneşti
Centrul 6 – oraşul Flămânzi
Centrul 7 – oraşul Bucecea
Centrul 8 – comuna Truşeşti
Notă: distribuţia detaliată pe centre, este prezentată în anexa 2.
 

 

PARTENERI:
- Instituţia Prefectului judeţului Botoşani:
- D.A.D.R. – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Botoşani
- Unitatea Fito-Sanitară
- Unitatea de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
- O.J.C.A. – Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Botoşani
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani
- A.P.I.A. – Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură – Sucursala Botoşani
- Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltarea Rurală şi Pescuit (SAPARD)
- Biroul Judeţean de Rentă Viageră – Reprezentanţa Teritorială Botoşani, Agenţia Domeniilor Statului
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
- Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare.

CONTEXTUL DESFĂŞURĂRII ACŢIUNII:
 

Potrivit Barometrului rural publicat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă (FSD) în decembrie 2005, 72% dintre locuitorii din mediul rural sprijină aderarea României la Uniunea Europeană, pentru 83% dintre cei chestionaţi UE nu le oferă un sentiment de entuziasm poate şi pentru că 49% declară că veniturile nu le ajung pentru strictul necesar. Aceste date statistice relevă foarte bine şi situaţia existentă în judeţul Botoşani.
Nivelul aşteptărilor este foarte mare în comparaţie cu nivelul de civilizaţie, spiritul antreprenorial, asociativ, dorinţa de a demara o afacere, de a sesiza încălcări ale drepturilor, de a participa la şedinţele publice.
 

 

 

Anexe:

(format .pdf - click pentru a vizualiza)

 

Grafic de implementare

 

Program sesiuni de informare

 

Centre

 

Centre - harta

 

Raport de evaluare

 

[Prima pagina]