SISOP -Sistemul de soluţionare a problemelor

Proiect cod SMIS 32862 - M.A.I. - D.A.E.R.I.

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani

PROIECT Cod SMIS 32564

 

 

 

Creșterea eficacității și a eficienței activităților specifice, desfășurate la nivel managerial relevant și stabilite Ón vederea ținerii sub control, monitorizării și Ómbunătățirii proceselor de lucru din cadrul Instituției Prefectului - Județul Botoșani, prin implementarea și utilizarea consecventă a unui sistem informatic Ón care rulează trei aplicații informatice, dedicate managementului documentelor, managementului raportării și managementului calității.