buletin informativ

al informaţiilor de interes public

 

 

 

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:


a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;


e) sursele financiare: buget:  
2016 2015 ; bilanţ contabil la data de: 30.06.201631.12.2015,  30.09.2015, 30.06.2015, 31.03.2015


f) programele și strategiile proprii;


g) lista cuprinzand documentele de interes public;


h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;


i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice Ón situația Ón care persoana se consideră vătămată Ón privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

 


[Prima pagina]