http://bt.prefectura.mai.gov.ro/  noul site este la  http://bt.prefectura.mai.gov.ro/

CONDUCEREA

INSTITUŢIEI

agenda conducerii


COMUNICATE

DE PRESĂ


MAI - comunicate de presă

Începând din luna februarie 2018, peste 28.000 de poliţişti vor beneficia de majorări salariale prin creşterea unor  sporuri

Ministerul Afacerilor Interne, pregătit pentru misiunile specifice sezonului de iarnă


MAE - comunicat SOLVIT


MAI - comunicat de presă referitor la stadiul pregătirilor pentru sezonul rece


TRANSPARENŢA

DECIZIONALĂ

INFORMAŢII

privind plăţile efectuate

ORDINE ALE PREFECTULUI

COLEGIUL PREFECTURAL


ANTICORUPŢIE


SITUAŢII DE URGENŢĂ

Inspectoratul pentru

situaţii de urgenţă

"Nicolae Iorga"

al judeţului Botoşani


AFACERI EUROPENE ŞI

RELAŢII INTERNAŢIONALE


APOSTILA


PAŞAPOARTE

rezervări online


PERMISE AUTO,

ÎNMATRICULĂRI

rezervări online


ACHIZIŢII PUBLICE


ANUNŢURI


Vizarea actelor de studii

 din invatamantul superior

 

Campanie de informare

VIZĂ PENTRU SUA

 

 

Instituţia Prefectului Judeţul Botoşani

PROIECT Cod SMIS 32564

 

SISOP -Sistemul de soluţionare a problemelor

Proiect cod SMIS 32862 - M.A.I. - D.A.E.R.I. 

Conform HG 1723/2004 vă puteţi adresa petiţiile dumneavoastră şi electronic la adresa petitie @ prefecturabotosani.ro

Linia telefonică gratuită, cu numărul 0800.800.222, funcţionează la Cancelaria Primului - Ministru al României

Site-ul oficial al Uniunii Europene: http://europa.eu

Linia telefonică gratuită, cu numărul  0800.800.447, funcţionează la Instituţia Prefectului din judeţul Botoşani

 


 

 

 

PREZENTAREA JUDEŢULUI


HARTA INTERACTIVĂ

a judeţului Botoşani


Propuneri de modificare a

CODULUI FISCAL


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Recrutează

EXPERȚI ELECTORALI

OPERATORI DE CALCULATOR  ÎN SECȚIILE DE VOTARE

Contact: tel. 0231 516132; e-mail: bj.botosani@roaep.ro


INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole


Principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public


CONECT

Catalogul ONG-uri pentru

evidență, consultare, transparență


PROGRAMUL DE GUVERNARE

Strategia Nationala

pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei

Strategia Regionala de Inovare

Strategia de Dezvoltare Regionala

Nord-Est 2014-2020


PNDR 2014 - 2020

pachet informativProtectia datelor cu caracter personal


CODUL DE CONDUITĂ

a funcţionarilor publici