http://www.reprap.org/wiki/RepRap/ro

 

http://www.instructables.com/id/20-CNC-Machine/

copiați Ón browser adresele de mai jos:

http://www.instructables.com/class/3D-Printing-Class/

http://www.instructables.com/class/CNC-Class/

ttp://www.bath.ac.uk/alumni/news-publications/department/mech-eng-review-2012.pdf

Democratizarea cercetării, proiectării și producției Óntr-o lume globală și interconectată

http://www.bath.ac.uk/mech-eng/files/mech-eng-annual-review-2016.pdf