Comuna  VÂRFU CÂMPULUI

 

Date de contact:

Primăria comunei Vârfu Câmpului, comuna Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani

tel: 0231/627106;  fax: 0231/627106

 

Indicatori

LOCALITATEA POPULATIEnr SUPRAFATAha NR LOCUINTE nr SUPRAFATA LOCUIBILA mii mp DRUMURI PUBLICE, TOTAL km MODERNIZATE km PIETRUITE km PAMANT km CALE FERATA km RETEA DE APA POTABILA km RETEA DE CANALIZARE km RETEA ELECTRICA km RACORDATI LA RETEA ELECTRICA nr SALARIATI nr SUPRAFATA AGRICOLA, TOTAL ha ARABIL ha PASUNI ha FÎNETE ha VII ha LIVEZI ha PADURI SI TERENURI CU VEGET FORESTIERA ha APE BALTI ha ALTE TERENURI ha ANIMALE, TOTAL cap BOVINE cap PORCINE cap OVINE cap PASARI cap UNITATI POSTA nr ABONATI TELEFONIE FIXA nr ABONATI RADIO nr ABONATI TV nr UNITATI DE ÎNVATAMÎNT, TOTAL nr GRADINITE nr SCOLI nr POPULATIE SCOLARA nr PERSONAL DIDACTIC, TOTAL nr CALIFICAT nr CAMINE CULTURALE nr BIBLIOTECI nr SPITALE nr PATURI ÎN SPITALE nr DISPENSARE MEDICALE nr MEDICI DIN SECTOR PUBLIC nr PERSONAL MEDIU SANITAR nr DISPENSARE VETERINARE nr MEDICI VETERINARI DIN SECTOR PUBLIC nr PERSONAL MEDIU SANITAR VETERINAR nr AGENTI ECONOMICI nr PRODUCTIE, IND MICA,IND ALIM nr COMERT nr ASOCIATII AGRICOLE nr ÎNFRATIRI CU ALTE LOCALITATI nr ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE nr
VÎRFU CÎMPULUI 4203 7243 1710   41 22 16 3       41 1695 505 7025 4524 694 89   17 1288 380 33   1560 1700 980 14600 2 123   256 9 4 5 248 35 29 2 1 2 172 1 1 4 1 1 2            
Lunca 994 1744 430   10 4 6         10 425 119 1688 1303 177 28   7 161 2 10   325 412 206 3582   10   50 3 1 2 33 3 3             1     1            
Virfu -Cimpului 2097 2839 860   19 10 8 1       19 857 241 2715 1406 297 50   7 902 31 22   710 805 452 7530 2 108   120 4 2 2 143 24 20 1 1 1 62 1 1 2 1 1              
Ionaseni 1112 2658 420   12 8 2 2       12 413 145 2622 1815 220 11   3 225 347 1   525 483 322 3488   5   86 2 1 1 72 8 6 1   1 110     1     1            


 

 

 

[Prima pagina]