Comuna  STĂUCENI

 

Date contact

Primăria comunei Stăuceni

comuna Stăuceni, judeţul Botoşani

tel/ fax: 0231/545794

 

Indicatori

Comuna Stăuceni

Denumire Indicatori

U.M

Total Comuna

Sat

Stăuceni

Siliste

Victoria

Tocileni

1

2

3

4

5

6

7

Populaţie

Pers.

3318

1230

428

486

1174

Suprafaţa

Ha.

4365

 

 

 

 

Locuinţe existente

Nr.

1110

427

134

166

383

Suprafaţa locuibilă

Mii mp.

35250

11500

3990

5304

14456

Lungimea drumurilor publice, din care:

Km.

54,7

14,4

10,0

5,8

24,5

- Modernizate

 

-

-

-

-

-

- Pietruite

 

15,0

2,3

4,0

2,8

5,9

- Drumuri pământ

 

40,8

12,1

6,0

3,0

19,7

Lungimea liniei cale ferata

Km.

-

-

-

-

-

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km.

25,6

9,4

3,0

5,5

7,7

Lungimea reţelei de canalizare

Km.

0,5

0,5

-

-

-

Lungimea reţelei electrice

Km.

32,72

12,28

3,68

4,48

12,28

Nr. de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr.

1100

423

132

164

381

Salariaţi - nr. mediu

Pers.

85

30

12

20

23

Suprafaţa agricolă, din care:

Ha.

3980

1050

736

918

1276

- suprafaţa arabilă

 

2780

735

558

652

835

- păşuni

 

870

260

110

150

350

- fâneţe

 

115

40

-

-

75

- vii

 

32

10

5

6

11

- livezi

 

183

5

63

110

5

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

Ha.

4

-

-

-

4

Ape, bălţi

Ha.

18

10

-

3

5

Alte terenuri

Ha.

110

31

12

30

37

Efective de animale, din care:

Cap.

21162

6026

3160

4493

7483

- bovine

 

988

353

87

153

87

- porcine

 

451

151

70

100

230

- ovine

 

3023

700

100

500

1723

- păsări

 

16700

4822

2903

3740

5443

Unităţi de poştă

Nr.

2

1

-

-

1

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr.

250

128

40

15

67

Abonaţi la radio

Nr.

1107

426

134

165

382

Abonaţi la T.V.

Nr.

960

378

121

104

357

Unităţi de învăţământ, din care:

Nr.

8

2

2

2

2

- grădiniţe

 

4

1

1

1

1

- şcoli

 

4

1

1

1

1

Populaţie şcolară

Nr.

539

238

55

64

182

Personal didactic, din care:

Nr.

34

14

3

3

14

- calificat

 

31

13

3

3

12

Cămine culturale

Nr.

1

1

-

-

-

Biblioteci

Nr.

1

1

-

-

-

Spitale

Nr.

-

-

-

-

-

Paturi de spitale

Nr.

-

-

-

-

-

Dispensare/ cabinete medicale umane

Nr.

2

1

-

-

1

Medici/ medici de familie

Nr.

2

1

-

-

1

Personal mediu sanitar

Nr.

3

2

-

-

1

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

Nr.

1

1

-

-

-

Medici sector public/ privat veterinar

Nr.

1

1

 

 

 

Personal mediu sanitar veterinar

Nr.

2

1

-

-

1

Agenţi economici

Nr.

30

13

3

4

10

- Producţie, mică industrie. ind. alimentară

 

5

2

1

1

1

- comerţ, magazine, depozite

 

23

10

2

2

9

- asociaţii agricole

 

1

1

-

-

-

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

Stăuceni - Republica Moldova

 

 

 

 

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

Nr.

4

3

-

-

1

 

Galerie foto

 

stauceni-1.jpg (32965 bytes)    stauceni-2.jpg (26022 bytes)

 

| Pagina principala |