Comuna  ROMA

 

Date de contact

Primăria comunei Roma

comuna Roma, judeţul Botoşani

tel: 0231/544622

 

Comuna Roma este aşezată în partea centrală a judeţului Botoşani, fiind compusă din 2 sate, Roma, reşedinţa de comună şi Cotârgaci. Comuna Roma se află la o distanţă de 12 km de municipiul Botoşani, legătura făcându-se prin drumul judeţean, Botoşani - Dorohoi.

Cu toate că documentele scrise despre locuirea acestui teritoriu sunt de dată recentă, urmele arheologice atestă urme de locuinţe încă din neolitic. Satul Cotârgaci este atestat documentar în anul 1833. Satul Roma este cel mai nou sat, după documentul din 1887.

Comuna Roma a luat fiinţă în anul 1926.

Situaţia economico-socială

Economia comunei este axată cu preponderenţă pe agricultură, cuprinzând cele 2 subramuri: cultura plantelor şi creşterea animalelor. În comuna funcţionează o serie de agenţi economici de producţie: 2 prese de ulei, 3 mori de porumb, o fabrică de caşcaval, 2 abatoare, etc. Mai funcţionează unităţi cu specific comercial; aici se pot aminti cele 4 magazine Consumcoop si cele 15 magazine mixte, private. În domeniul prestări servicii, în comuna Roma funcţionează o secţie de mecanizare, cu personalitate juridică ce are în dotare 30 tractoare, 24 pluguri, 4 semănători, 3 combine, etc.

Mai există 2 asociaţii agricole, cu personalitate juridică şi 8 asociaţii agricole, familiale.

Comuna Roma are o reţea de drumuri publice, în lungime de 44 km, din care 5 km sunt asfaltaţi şi 4,2 km sunt pietruiţi.

Infrastructura socială este reprezentată de cele 8 unităţi de învăţământ, din care 4 sunt şcoli, de 2 cămine culturale, 2 biblioteci, un dispensar uman în care îşi desfăşoară activitatea un medic si 4 cadre medii sanitare, un dispensar veterinar.

Proiecte de investiţii

 

Indicatori

Comuna  Roma

Denumire indicatori

U.M.

Total comuna

 

SAT

Roma

Cotârgaci

                     1

  2

               3

        4

          5

Populaţie

pers.

3250

2722

528

Suprafaţa

ha.

4495

3710

785

Locuinţe existente

nr.

1311

1057

254

Suprafaţa locuibilă

Mii mp

35

28

7

Lungimea drumurilor publice, din care:

Km

44

33

11

- modernizate

 

5

5

 

- pietruite

 

8.2

4.2

4

- drumuri pământ

 

30.8

23.8

7

Lungimea liniei de cale ferată

Km.

 

 

 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

 

 

 

Lungimea reţelei canalizare

Km.

 

 

 

Lungimea reţelei electrice

Km.

55

38

17

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr.

1295

1105

190

Salariaţi - nr. mediu

Pers.

215

185

30

Suprafaţa agricolă, din care:

Ha.

4181

3431

750

- suprafaţa arabilă

 

3080

2320

540

- păşuni

 

730

664

66

- fâneţe

 

161

140

21

- vii

 

13

10

3

- livezi

 

197

77

120

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie foretieră

ha

 

 

 

Ape, bălţi

Ha.

124

60

64

Alte terenuri

Ha.

190

118

72

Efective de animale, din care:

Cap.

72

 

 

- bovine

 

1186

1015

171

- porcine

 

1410

1187

223

- ovine

 

3920

3187

733

- păsări

 

25144

20.264

4880

Unităţi de Poştă

Nr.

1

 

 

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr.

272

240

32

Abonaţi la radio

Nr.

858

748

110

Abonaţi la T.V.

Nr.

369

303

66

Unităţi de învăţământ, din care:

Nr.

8

6

2

- grădiniţe

 

4

3

1

- şcoli

 

4

3

1

Populaţie şcolară

Nr.

440

410

30

Personal didactic, din care:

Nr.

43

 

 

- calificat

 

43

40

3

Cămine culturale

Nr.

2

1

1

Biblioteci

Nr.

2

2

 

Spitale

Nr.

 

 

 

Paturi în spitale

Nr.

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale umane

Nr.

1

1

 

Medici/ medici de familie

Nr.

1

1

 

Personal mediu sanitar

Nr.

3

3

 

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

Nr.

1

1

 

Medici sector public/ privat veterinar

Nr.

2

2

 

Personal mediu sanitar veterinar

Nr.

2

2

 

Agenţi economici

Nr.

 

 

 

- producţie, mica industrie, ind. alimentară

 

3

3

 

- comerţ, magazine, depozite

 

10

7

3

- asociaţii agricole

 

 

 

 

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

 

 

 

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

Nr.

1

1

 

 

| Pagina principala |