Comuna  RĂUSENI

 

s_rauseni.jpg (29244 bytes)

Date de contact:

Primăria comunei Răuseni

comuna Răuseni, judeţul Botoşani

tel/ fax: 0231/548137

Monografie

Comuna Răuseni, judetul Botosani este situata in Nord-Estul judetului Botosani, avand ca vecini:

- comuna Calarasi la Nord-Est,

- comuna Sipote, judetul Iasi la Sud-Vest,

- comuna Hlipiceni la Nord-Est,

- comuna Andrieseni, judetul Iasi la Sud-Est.

Intre aceste limite teritoriul comunei Rauseni, are o forma poligonala, neregulata cu o suprafata de 5099 ha si are in componenta cinci sate: Rauseni, Rediu, Doina, Stolniceni si Pogorasti.

Situat in partea centrala a Campiei Moldovei, comuna Rauseni se prezinta sub forma unei regiuni colinare, cu dealuri prelungi si scunde (altitudinea maxima 208 m in Dealul Comandarasti) in partea sudica a comunei cu un sol argilos in buna parte foarte bun pentru fabricarea caramidei si teracotei, dealuri ce marginesc culoarul larg al sesului Jijiei, acoperit cu fanete, pasuni si culturi agricole.

 

Cea mai veche asezare din componenta comunei este Rauseni atestat documentar din 14 decembrie 1433 conform datelor mentionate in lucrarea “Documentele Moldovenesti-Inainte de Stefan Cel Mare”, volumul 1 pagina 373, anul 1931, unde autorul Mircea Costachescu vorbeste de “Rausenii pe Jijia”, unde este casa lui Micle, asezare care isi trage numele de la satul Huseni sau Husoieni, situat pe malul drept al raului Jijia ce strabate comuna pe o lungime de circa 12 km, pe directia Nord-Vest, Sud-Est.

Comuna a purtat initial denumirea de Comandaresti, dupa numele satului Comandaresti, mai dezvoltata si mai populata pana in anul 1924, cand va primi denumirea actuala de Rauseni, dupa datele istorice mentionate mai sus.

 

In prezent comuna are o populatie de circa 3100 locuitori, iar centrul administrativ se afla in satul Rauseni unde sunt principalele sedii administrative, socio-culturale si politice.

 

Comuna are o pozitie favorabila fiind situata la intretaierea unor vechi drumuri si anume:

- calea ferata Iasi-Dorohoi-Botosani, construta in anul 1826 deservita pe teritoriul comunei de doua statii C.F.R. (singura comuna din judet cu doua statii), Gara Rediu (pentru calatori, marfa si are in apropiere un depozit de carburanti, lubrefianti si butelii aragaz) si Halta Rauseni ambele statii deservind pentru marfuri si calatori comunele: Rauseni, Calarasi, Santa-Mare, Todireni, Hlipiceni, Albesti (toate din partea sudica a judetului Botosani) precum si comunele Andrieseni si Sipote din judetul Iasi.

- drumul judetean 282 (judetean Sulita-Rauseni cu legatura spre Iasi prin Sipote –Vladeni, judetul Iasi).

- drumul judetean 282 A – o bifurcatie din centrul satului Rauseni a drumului judetean 282 spre Calarasi, Santa –Mare, facand legatura cu drumul national: Botosani-Stefanesti si Bivolari-Iasi.

 

Stema comunei Rauseni contine in plus fata de scutul mare, care simbolizeaza stema Romaniei cateva elemente specifice reprezentate prin scutul mic format din trei parti:

- in partea stanga, sus este prezentata simbolic activitatea economica de baza a comunei: cultura plantelor  (grau, porumb, floarea-soarelui, etc.).

- in partea dreapta sus este prezentata prin roza vanturilor statia meteorologica din localitate (care in prezent nu este functionala), care asa dupa cum reese din Marele Dictionar Geografic al Romaniei, intocmit de George Lahovar, pe malul drept al Jijiei in apropierea satului Pogorasti, comuna Comandaresti (actuala comuna Rauseni din 1924) functiona o statie meteorologica de ordinul al doilea, statie care a furnizat date meteo pentru intreaga Moldova si pentru tara, date ce scot in evidenta caractesticile de baza ale climatului temperat – continental excesiv al Moldovei (temperaturi foarte scazute iarna si foarte ridicate si seceta- vara).

- in partea de jos a scutului este reprezentat simbolul Moldovei, provincie istorico-geografica careia ii apartin si comuna Rauseni.

 

Pentru investitorii romani sau straini, comuna prezinta interes pentru:

- infiintarea de microferme sau ferme agricole axate pe culturile de camp specifice (cereale sau plante tehnice) sau mixte (cultura plantelor si cresterea animalelor).

- infiintarea de ferme agricole zootehnice (bovine, porcine, ovine).

- forta de munca calificata si necalificata pentru infiintarea unor sectii de prestari servicii

 (caramdarie, teracota, prelucrarea laptelui, etc.)

- un domeniu important pentru investitori ar fi modernizarea retelei stradale comunale si a principalelor cai de acces spre principalele tarlale cu culturi agricole, inclusiv construirea unui pod (podet) peste raul Jijia pentru deplasarea fortei de munca si a produselor agricole din tarlaua agricola ,,Ceargau” care ar scurta drumul cu circa 8 km.

- infiintarea unei piete agro-alimentare in centrul comunei Rauseni, judetul Botosani.

 

Indicatori

Comuna Răuseni

Denumire indicatori

1

2

3

Populaţie

pers.

3100

Suprafaţa

ha

5099

Locuinţe existente

nr.

1510

Suprafaţa locuibilă

m2

32595

Lungimea drumurilor publice, din care:

km

90793

- modernizate

-

-

- pietruite

 

3068

- drumuri pământ

 

87725

Lungimea liniei de cale ferată

km

94

Lungimea reţelei de distribuţie a ape potabile

km

16

Lungimea reţelei de canalizare

km

0,48

Lungimea reţelei electrice

km

40

Număr de gospodarii racordate la reţeaua electrică

nr.

1460

Salariaţi – nr. mediu

pers.

91

Suprafaţa agricolă, din care:

ha

4349

- suprafaţa arabilă

 

3151

- păşuni

 

1108

- fâneţe

 

67

- vii

 

17

- livezi

 

12

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha

145

Ape, bălţi

ha

80

Alte terenuri

ha

15

Efective de animale, din care:

cap

-

- bovine

 

1057

- porcine

 

849

- ovine

 

2437

- păsări

 

14888

Unităţi de poştă

nr.

2

Abonaţi la serviciul telefonic

nr.

85

Abonaţi la radio

nr.

275

Abonaţi la T.V.

nr.

305

Unităţi de învăţământ, din care:

nr.

8

- grădiniţe

nr.

3

- şcoli

nr.

5

Populaţie şcolară

nr.

261

Personal didactic, din care:

nr.

26

- calificat

 

19

Cămine culturale

nr.

1

Biblioteci

nr.

4

Spitale

nr.

-

Paturi în spitale

nr.

-

Dispensare / cabinete medicale umane

nr.

1

Medici / medici de familie

nr.

1

Personal mediu sanitar

nr.

2

Dispensare / cabinete medicale veterinare

nr.

1

Medici sector public / privat veterinar

nr.

1

Personal mediu sanitar veterinar

nr.

1

Agenţi economici

nr.

22

- producţie, mica industrie, industrie alimentara

 

-

- comerţ, magazine, depozite

 

12

- asociaţii agricole

 

1

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

-

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

nr.

1

 

| Pagina principala |