Comuna  PRĂJENI

 

Date de contact:

Primăria comunei Prăjeni, comuna Prăjeni, judeţul Botoşani

tel: 0231/553010

s_prajeni.jpg (85487 bytes)

 

 Indicatori

Comuna PRAJENI

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Cimpeni Prajeni Luparia Miletin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Populatie pers

3300

664

1099

780

644

           
Suprafata ha.

3320

                   
Locuinte existente nr.

1140

215

404

311

210

           
Suprafata locuibila mii mp

28,5

5,37

10,1

7,77

5,25

           
Lungimea drumurilor publice, din care: km

30,6

4,1

13,5

8

5

           
-modernizate  

10

2,5

7,5

               
-pietruite                        
-drumuri pamant  

20,6

1,6

6

8

5

           
Lungimea liniei cale ferata km                      
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km                      
Lungimea retelei de canalizare km

0,05

 

0,05

               
Lungimea retelei electrice km

22,2

3

6,8

7,2

5,2

           
Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1060

201

382

283

194

           
Salariati - nr. mediu pers

132

29

72

19

12

           
Suprafata agricola, din care: ha

3176,4

                   
-suprafata arabila  

2383,72

421,77

689,42

759,85

521,68

           
-pasuni  

643,38

                   
-fanete  

28,40

                   
-vii  

59

9

17

18

15

           
-livezi  

4

0,7

0,8

1,7

0,8

           
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha                      
Ape, balti ha

7,5

                   
Alte terenuri ha

50,4

9,46

17,92

13,78

9,24

           
Efective de animale, din care: cap                      
-bovine  

1242

235

436

335

236

           
-porcine  

634

135

185

192

122

           
-ovine  

8260

2375

2216

2049

1620

           
-pasari  

9890

1825

3784

2475

1806

           
Unitati P.T.T.R. nr

1

 

1

               
Abonati la serviciul telefonic nr                      
Abonati la radio nr                      
Abonati la T.V. nr

330

94

142

53

39

           
Unitati de invatamant, din care: nr

10

2

4

2

2

           
-gradinite  

5

1

2

1

1

           
-scoli  

5

1

2

1

1

           
Populatie scolara nr

397

62

238

41

56

           
Personal didactic, din care: nr

32

                   
-calificat  

23

4

17

1

1

           
Camine culturale nr                      
Biblioteci nr

2

 

2

               
Spitale nr                      
Paturi in spitale nr                      
Dispensare umane nr

1

 

1

               
Medici sector public nr                      
Personal mediu sanitar nr

2

 

2

               
Dispensare veterinare nr

1

 

1

               
Medici sector public nr

1

 

1

               
Personal mediu sanitar nr

1

 

1

               

[Pagina principala]