Comuna  PĂLTINIŞ

 

Date de contact:

Primăria comunei Păltiniş, comuna Păltiniş, judeţul Botoşani

tel: 0231/622103;  fax: 622322

 

Galerie foto

s_paltinis.jpg (112122 bytes)  paltinis-1.jpg (18418 bytes)  paltinis-2.jpg (18716 bytes)

paltinis-3.jpg (16050 bytes)  paltinis-5.jpg (23939 bytes)  paltinis-6.jpg (33394 bytes)

 

 Monografie

Comuna Paltinis este situata în nord-estul judetului, având localitatea Horodistea cel mai nordicc punct al tarii. Teritoriul comunei se învecineaza la nord cu râul Prut, acesta scaldând comuna în lungime de 12 km.

Comuna Paltinis este formata din 4 sate:Paltinis, resedinta de comuna, Horodistea, Slobozia si Cuzlau.

Satul Paltinis este atestat documentar în timpul domniei lui Petru Schiopul(1585-1589).

În satul Horrodistea a vazut lumina zilei, cuviosul Ioan Iacob, un mare sihastru român din Valea Iordanului.

Situatia economico-sociala

Agricultura si cresterea animalelor constituie principalele ocupatii ale locuitorilor comunei.Se cultiva cu precadere porumbul, grâul, cartoful, floarea soarelui, sfecla de zahar si se cresc vaci, cabaline, ovine si pasari de curte.

În comuna functioneaza 3 asociatii agricole, familiale, 4 mori de porumb, din care 3 private, 4 prese de ulei, private, 2 sectii de tip Agromec, un abator, privat, o mini-fabrica de cascaval, privata, ateliere de lemnarie-tâmplarie, private.

Lungimea drumurilor si strazilor din comuna este de 84,5 km, lungimea retelei de distributie a apei este de 2,3 km.

Unitatile scolare din comuna sunt în numar de 9, din care 4 gradinite si 5 scoli, iar personalul didactic este în numar de 35.

În comuna Paltinis îsi desfasoara activitatea 3 camine culturale si 3 biblioteci.

 Proiecte de investitii

Indicatori

ComunaPALTINIS

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Paltinis Horodistea Slobozia Cuzlau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Populatie pers

5660

2256

1080

150

180

           
Suprafata ha.

892

531

260

37

64

           
Locuinte existente nr.

1902

1126

601

75

104

           
Suprafata locuibila mii mp

167,81

93,8

58,64

5,85

9,51

           
Lungimea drumurilor publice, din care: km

143,1

86

39,9

6,9

10,3

           
-modernizate                        
-pietruite  

29,3

17,8

7,2

1,2

3,1

           
-drumuri pamant  

113,8

68,2

32,7

5,7

7,2

           
Lungimea liniei cale ferata km                      
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

1,9

 

1,9

               
Lungimea retelei de canalizare km                      
Lungimea retelei electrice km

135,4

82

38,1

6,1

9,2

           
Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1884

1122

594

67

101

           
Salariati - nr. mediu pers

81

62

14

 

5

           
Suprafata agricola, din care: ha

6256

3425

1708

552

571

           
-suprafata arabila  

5015

2762

1397

425

431

           
-pasuni  

955

475

260

107

113

           
-fanete  

187

116

33

16

22

           
-vii  

20

13

5

1

1

           
-livezi  

79

59

13

3

4

           
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

131

46

41

21

23

           
Ape, balti ha

43

22

12

5

4

           
Alte terenuri ha

94

37

27

13

17

           
Efective de animale, din care: cap                      
-bovine  

930

478

350

50

52

           
-porcine  

940

460

348

51

81

           
-ovine  

4781

2576

1710

180

315

           
-pasari                        
Unitati P.T.T.R. nr

2

1

1

               
Abonati la serviciul telefonic nr

115

101

12

 

2

           
Abonati la radio nr

1552

917

512

54

69

           
Abonati la T.V. nr

409

223

117

23

46

           
Unitati de invatamant, din care: nr

9

5

2

 

2

           
-gradinite  

4

2

1

 

1

           
-scoli  

5

3

1

 

1

           
Populatie scolara nr

410

290

79

 

41

           
Personal didactic, din care: nr

31

20

8

 

3

           
-calificat  

24

17

5

 

2

           
Camine culturale nr

3

2

1

               
Biblioteci nr

1

1

                 
Spitale nr                      
Paturi in spitale nr                      
Dispensare umane nr

1

1

                 
Medici sector public nr

2

2

                 
Personal mediu sanitar nr

5

5

                 
Dispensare veterinare nr

1

1

                 
Medici sector public nr

1

1

                 
Personal mediu sanitar nr

2

2

                 

[Pagina principala]