Comuna  MIHĂILENI

 

Date de contact:

Primăria comunei Mihăileni, comuna Mihăileni, judeţul Botoşani

tel: 0231/625103;  fax: 0231/625103

s_mihaileni.jpg (71149 bytes)

 

Comuna Mihaileni este situata în partea vestica a judetului Botosani, într-o regiune de dealuri si vai, la o distanta de aproape 3 km de albia râului Siret.

Târgul Mihaileni a fost înfiintat în anul 1792, datorita deschiderii unui serviciu de vama-punct de trecere Austria-Moldova, de posta si constructie spre Austria a unei sosele.Acest târg s-a dezvoltat în mod deosebit.

Indicatori

Comuna MIHAILENI

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Mihaileni Cindesti Rogojesti Vitcani Piriu Negru Talpa Calinesti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Populatie pers

5057

1426

1274

751

345

554

517

190

     
Suprafata ha.

6374

1782

1605

946

434

698

651

258

     
Locuinte existente nr.

2054

650

523

293

138

220

169

61

     
Suprafata locuibila mii mp

41

12

10

6

3

4

4

2

     
Lungimea drumurilor publice, din care: km

104

29

20

11

14

16

9

5

     
-modernizate                        
-pietruite  

82

25

15

9

12

13

8

4

     
-drumuri pamant  

22

6

4

3

2

5

 

2

     
Lungimea liniei cale ferata km                      
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

1

1

                 
Lungimea retelei de canalizare km

1

1

                 
Lungimea retelei electrice km

75

23

14

7

11

10

7

3

     
Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1976

594

499

288

135

213

172

75

     
Salariati - nr. mediu pers

294

193

37

27

7

9

19

2

     
Suprafata agricola, din care: ha

4743

1140

1407

771

409

536

281

199

     
-suprafata arabila  

4330

1044

1306

685

367

470

272

186

     
-pasuni  

400

97

134

30

26

69

35

9

     
-fanete  

216

46

41

53

24

44

1

7

     
-vii                        
-livezi  

27

18

5

1,5

1,5

0,5

0,5

       
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha                      
Ape, balti ha

466

   

466

             
Alte terenuri ha

160

116

14

12

5

7

4

2

     
Efective de animale, din care: cap                      
-bovine  

2960

608

854

442

290

390

191

95

     
-porcine  

2580

699

690

401

150

320

180

140

     
-ovine  

2389

696

705

348

120

300

125

95

     
-pasari  

24350

6900

6150

3600

1650

2650

2450

950

     
Unitati P.T.T.R. nr

1

1

                 
Abonati la serviciul telefonic nr

176

115

19

17

 

20

5

       
Abonati la radio nr

982

276

247

145

67

107

102

38

     
Abonati la T.V. nr

695

195

170

103

42

76

71

38

     
Unitati de invatamant, din care: nr

22

7

5

2

2

2

2

2

     
-gradinite  

10

3

2

1

1

1

1

1

     
-scoli  

12

4

3

1

1

1

1

1

     
Populatie scolara nr

748

230

199

111

51

87

58

12

     
Personal didactic, din care: nr

50

21

16

3

2

3

3

2

     
-calificat  

40

17

10

3

2

3

3

2

     
Camine culturale nr

4

3

1

               
Biblioteci nr

1

1

                 
Spitale nr

1

1

                 
Paturi in spitale nr

20

20

                 
Dispensare umane nr

1

1

                 
Medici sector public nr

1

1

                 
Personal mediu sanitar nr

5

4

       

1

       
Dispensare veterinare nr

1

1

                 
Medici sector public nr

2

2

                 
Personal mediu sanitar nr

1

1

                 

[Pagina principala]