Comuna  DURNEŞTI

 

Date de contact

Primăria comunei Durneşti

comuna Durneşti, judeţul Botoşani

tel: 0231/578012

fax: 0231/578173

 

Comuna Durneşti, situată la o distanţă de 40 km est de municipiul Botoşani, are în componenţa sa următoarele sate: Durneşti, Cucuteni, Guranda, Babiceni, Brosteni şi Bârsanesti.

Cel mai vechi document care atestă existenţa localităţii Durneşti aparţine Cancelariei Domneşti din Suceava şi este emis în anul 1433. Se presupune că întemeietorul satului Durneşti a fost Petru Durnea, numele satului provenind de la acesta. Satul Durneşti devine reşedinţă de comună la sfârşitul secolului al-XIX-lea. Satul Cucuteni este cel mai vechi sat, dar prima atestare documentara se află într-un act de vânzare - cumpărare din anul 1643. Satul Guranda, deşi locuit din timpuri străvechi, apare menţionat sub acest nume abia în anul 1835; numele satului se presupune că vine de la pădurile de goruni care îl înconjoară.

Comuna Durneşti este străbătută de pâraie cu scurgere semipermanentă şi cu scurgere permanentă, cel mai important fiind pârâul Corogea, care străbate comuna de nord la sud. Barajele naturale şi artificiale au condus la formarea a 8 iazuri mari, a căror suprafaţă totală depăşeşte 130 hectare.

Situaţia economico-socială

Principala bogăţie a comunei este dintotdeauna, pamântul; solul fertil cu care este dăruita comuna, i-a menţinut pe locuitorii săi pe aceste meleaguri.

Comuna Durneşti dispune de 2 secţii mecanizare, 2 asociaţii agricole, “Viitorul" şi “Înfrăţirea”, 3 prese ulei, 5 mori porumb, un gater, 6 magazine “Consumcoop”, 42 unităţi de comerţ, private.

În localitatea Guranda exista un Sanatoriu de pneumoftiziologie cu 121 paturi. Şi tot aici, în pădurea Guranda există o mănăstire de maici, “Manastirea Eroilor neamului”, ce este înscrisa în circuitul turistic al judeţului Botoşani.

Priorităţi de investiţii

Valorificarea potenţialului economic şi turistic al comunei Durneşti este jalonată de:

 

Indicatori

Comuna Durneşti

Denumire indicatori

U.M

Total comună

Sat

Durneşti

Guranda

Cucuteni

Băbiceni

Broşteni

Bîrsăneşti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Populaţie

pers.

4137

1241

964

877

557

275

223

Suprafaţa

ha.

-

-

-

-

-

-

-

Locuinţe existente

nr.

1511

440

309

371

205

94

92

Suprafaţa locuibilă

mii mp.

43,25

11,78

10,5

9,86

6,01

2,68

2,42

Lungimea drumurilor publice, din care :

km.

98

22,8

21,2

24,5

13,5

7,5

8,5

- modernizate

 

8,5

1,5

3,5

3,5

-

-

-

- pietruite

 

10

2

1,3

0,7

2

2

2

- drumuri pământ

 

79,5

19,3

16,4

20,3

11,5

5,5

6,5

Lungimea liniei cale ferată

km.

-

-

-

-

-

-

-

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

km.

6,6

4,4

2,2

-

-

-

-

Lungimea reţelei de canalizare

km.

0,5

0,1

0,4

-

-

-

-

Lungimea reţelei electrice

km.

44,7

11,2

9

13,1

4,6

3,8

3

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

nr.

1367

390

308

326

172

93

76

Salariaţi – nr. mediu

pers.

201

77

85

19

6

6

8

Suprafaţa agricolă, din care:

ha.

6768

1710,3

1132,4

1756,1

793,5

785,1

590,6

- suprafaţă arabilă

 

5045

1406

806

1459

572

410

392

- păşuni

 

1274

264

275

246

185

138

166

- fâneţe

 

168

26

38

29

24

27

24

- vii

 

55

10

9

18

7

6

5

- livezi

 

26

4,3

4,4

4,1

5,5

4,1

3,6

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha.

550

0,8

545

2,2

0,6

0,4

1

Ape, bălţi

ha.

136

36

36

26

27

5

6

Alte terenuri

ha.

248

47,5

47,5

50,5

38,5

32,1

31,9

Efective de animale, din care:

cap.

-

-

-

-

-

-

-

- bovine

 

1201

330

198

344

150

108

71

- porcine

 

1006

250

191

261

162

67

75

- ovine

 

4524

1342

441

1249

648

534

310

- păsări

 

29530

7113

3210

7782

5193

4112

2120

Unităţi de poştă

nr.

3

1

1

1

 

 

 

Abonaţi la serviciul telephonic

nr.

248

76

80

55

19

9

9

Abonaţi la radio

nr.

1368

412

289

342

168

68

89

Abonaţi la T.V.

nr.

1230

318

248

306

186

86

86

Unităţi de invăţământ, din care:

nr.

13

2

2

4

2

2

1

- grădiniţe

 

6

1

1

2

1

1

 

- şcoli

 

7

1

1

2

1

1

1

Populaţie şcolară

nr.

495

233

153

51

24

27

7

Personal didactic, din care:

nr.

43

22

9

5

3

3

1

- calificat

 

40

19

9

5

3

3

1

Cămine culturale

nr.

1

-

-

1

-

-

-

Biblioteci

nr.

1

1

-

-

-

-

-

Spitale

nr.

1

-

1

-

-

-

-

Paturi în spitale

nr.

120

-

120

-

-

-

-

Dispensare/cabinete medicale umane

nr.

2

2

-

-

-

-

-

Medici/medici de familie

nr.

2

2

-

-

-

-

-

Personal mediu sanitar

nr.

19

4

15

-

-

-

-

Dispensare/cabinete medicale veterinare

nr.

1

1

-

-

-

-

-

Medici sector public/privat veterinar

nr.

1

1

-

-

-

-

-

Personal mediu sanitar veterinar

nr.

2

1

-

1

-

-

-

Agenţi economici

nr.

37

10

5

11

7

2

2

- producţie, mică industrie, industrie alimentară

 

-

-

-

-

-

-

-

- comerţ, magazine, depozite

 

37

10

5

11

7

2

2

- asociaţii agricole

 

-

-

-

-

-

-

-

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

-

-

-

-

-

-

-

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

nr.

-

-

-

-

-

-

-

 

| Pagina principala |