Comuna  DRĂGUŞENI

 

draguseni.jpg (25519 bytes)

  

Date de contact

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGUŞENI

Localitatea Drăguşeni, judeţul Botoşani

Telefon : 549406

          

SCURTĂ MONOGRAFIE A COMUNEI DRĂGUŞENI

Cel mai vechi document care atestă existenţa localităţii Drăguşeni, aparţine Cancelariei Domneşti, înscris în uricul semnat de către domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare, în anul 1491. Are în componenţa sa, 3 sate: Drăguşeni, Podriga şi Sarata. Comuna este aşezată în Câmpia Jijiei superioare. Fiind aşezată pe drumul ce leagă Prutul de Botoşani, a fost deseori pustiită de năvălitori, dar flacăra vie a vieţii nu s-a stins niciodată pe aceste meleaguri, devenind mereu mai vie si mai puternică.

Comuna Drăguşeni  se află situată în Câmpia Moldovei din N-E judeţului Botoşani, situată  la 44 km de municipiul Botoşani şi la 9 km de oraşul Săveni.

Împreună cu satele componente: Drăguşeni, Podriga  şi Sarata  ocupă o suprafaţă de 5.893 ha.

Teritoriul comunei cuprins între valea Podrigei spre nord –vest şi valea Bodesei spre nord – est, se menţine în aceste limite şi cu vecinii actuali de la începuturile sale (învecinată cu comunele Ştiubieni, Mileanca, Coţuşca , Avrămeni şi oraşul Săveni).

Comuna Drăguşeni are în componenţă 3 sate: Drăguşeni, Podriga şi Sarata, satul de reşedinţă este Drăguşeni.

Satul Drăguşeni – reşedinţa comunei, a existat cu mult înainte de atestarea  documentară din anul 1491 după cum au arătat descoperirile arheologice menţionate în lucrările: ”Drăguşeni – contribuţii la o monografie arheologică” autor prof. Aristotel Crâşmaru şi monografia comunei – „Drăguşeni un semn al permanenţei”, autori prof. Ortansa şi Aristotel Crâşmaru, lucrări editate de către „Fundaţia  Culturală Drăguşeni”.

 Satul Podriga – situat pe pârâul cu acelaşi nume, face parte din comuna Drăguşeni încă de la înfiinţarea acestuia ca unitate  administrativă (1865) aflat la 3 km de centrul comunei  şi la 7 km de oraşul Săveni; satul este aşezat de o parte şi de alta a Drumului judeţean 282 Săveni – Rădăuţi Prut.

 Satul Sarata – apare pe harta comunei în urma reformei agrare  din anul 1921 întemeiat pe moşia Drăguşenii de Sus, unde au primit loturi 32 de familii în suprafaţă de 145 ha precum şi o vatră de sat de 20 ha. Aşezarea este expusă pe panta răsăriteană a „Dealului Calancea” în confluenţa  pârâiaşului Sarata cu Bodeasa, spre nord –vest de DJ 282,în dreptul km 485 de şoseaua Săveni – Rădăuţi Prut.

Legătura cu această arteră de circulaţie şi centrul comunei aflat la distanţă de 5 km  se face printr-un drum pietruit.

 

Situaţia economico-socială

Principala bogăţie a comunei Drăguşeni este pământul, sol fertil cu care este dăruită comuna şi a menţinut pe locuitorii săi pe aceste meleaguri.

O altă ocupaţie de bază a locuitorilor, este creşterea animalelor. În comună funcţionează 12 magazine având ca activitate, desfacerea de produse, o asociaţie agricolă, SC Agromec SA Draguseni, asociaţia agricolă “Spicul”SA Podriga.

În domeniul învăţământului, comuna Drăguşeni dispune de 3 unităţi şcolare şi 2 grădiniţe.

Comuna beneficiază de un cămin cultural, de o biblioteca comunala, de un dispensar uman, de un spital de psihiatrie situat în satul Podriga si de un dispensar veterinar.

Priorităţi de investiţii

Până în prezent s-au executat următoarele lucrări:

S-au propus pentru următorii ani:

 

Indicatori

Comuna  Drăguşeni

Denumire indicatori

U.M.

Total comună

Sat

Drăguşeni

Podriga

Sarata

Populaţie

Pers.

2880

1683

1017

180

Suprafaţa

Ha.

5893

4306,5

1278,5

308

Locuinţe existente

Nr.

952

556

328

68

Suprafaţa locuibilă

Mii mp

33

20

11,5

1,5

Lungimea drumurilor publice, din care:

km

55,7

40,8

10

4,9

- modernizate

 

9,5

9,5

-

-

- pietruite

 

11,9

7

2

2,9

- drumuri pământ

 

34,3

24,3

8

2

Lungimea liniei ferate

Km.

5

3

2

-

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

km

7,9

6,9

1

-

Lungimea reţelei de canalizare

km

0,8

0,5

0,3

-

Lungimea reţelei electrice

km

30,59

17,44

11,67

2,48

Nr. de gospodării racordate la reţeaua electrică

Nr.

769

459

268

42

Salariaţi – nr. mediu

Pers.

196

99

95

2

Suprafaţa agricolă, din care:

ha

5439

4196

982

251

- suprafaţa arabilă

 

4272

3117

920

235

- păşuni

 

1029

649

320

60

- fâneţe

 

134

101

25

8

- vii

 

3

1

2

-

- livezi

 

1

0,5

0,5

-

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie

forestieră

Ha.

21

21

-

-

Ape, bălţi

ha

150

150

-

-

Alte terenuri

ha

283

267

11

5

Efective de animale: din care

Cap.

24410

14222

8816

1372

- bovine

 

1380

790

503

87

- porcine

 

610

357

198

55

- ovine

 

2650

1670

920

60

- păsări

 

19770

11405

7195

1170

Unităţi de Poştă

Nr.

1

1

-

-

Abonaţi la serviciul telefonic

Nr.

192

86

97

9

Abonaţi la radio

Nr.

560

325

210

25

Abonaţi la T.V.

Nr.

560

325

210

25

Unităţi de învăţământ, din care:

Nr.

5

2

2

1

- grădiniţe

 

2

1

1

-

- şcoli

 

3

1

1

1

Populaţia şcolară

nr

328

285

34

9

Personal didactic, din care:

Nr.

25

19

5

1

- calificat

 

21

15

5

1

Cămine culturale

nr

-

-

-

-

Biblioteci

Nr.

1

1

-

-

Spitale

Nr.

1

-

1

-

Paturi în spitale

Nr.

100

-

100

-

Dispensare/ cabinete medicale umane

Nr.

1

1

-

-

Medici/ medici de familie

nr

1

1

-

-

Personal mediu sanitar

Nr.

2

2

-

-

Dispensar/ cabinete medicale

veterinare

Nr.

1

1

-

-

Medici sector public/ privat veterinar

nr

1

1

-

-

Personal mediu sanitar

veterinar

nr

1

1

-

-

Agenţi economici

Nr.

17

9

6

2

- producţie, mică industrie,

ind. alimentară

 

-

-

-

-

- comerţ, magazine

 

17

9

6

2

- asociaţii agricole

 

-

-

-

-

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

-

-

-

-

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

Nr.

-

-

-

-

 

 | Pagina principala |