Comuna  DOBÂRCENI

 

Date de contact

Primăria comunei Dobârceni

comuna Dobârceni, judeţul Botoşani

tel: 0231/567013

 

Comuna Dobârceni datează din anul 1931, având ca reşedinţă localitatea Dobârceni. Comuna este formată din 5 sate: Dobârceni, Bivolari, Brăteni, Cismanesti şi Murguta. În general, satele comunei au luat denumirea după moşiile pe care au fost amplasate.

Situaţia economico-socială

Ocupaţiile de bază ale locuitorilor comunei sunt agricultura şi creşterea animalelor. Rezultate bune se obţin din cultivarea porumbului, sfeclei de zahăr, florii soarelui şi grâului. În ceea ce priveşte zootehnia, predomină creşterea bovinelor, porcinelor şi ovinelor.

Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea SC Agromec SA, Dobârceni, Consumcoop Dobârceni şi Cooperativa de Credit Dobârceni. Mai există şi societăţi private, cum ar fi: 4 prese de ulei, un atelier cojocărie, un atelier lemnărie, 6 societăţi familiale, având ca activitate desfacerea de mărfuri, 3 mori de porumb.

 Posibilităţi de investiţii

Ţinând cont de resursele existente şi numărul populaţiei, pentru următorii ani se propun următoarele investiţii:

 Indicatori

                                                                             COMUNA  DOBÂRCENI

Denumire indicatori

U/M

Total

comuna

Dobârceni

Brăteni

Cismăneşti

Murguţa

Bivolari

Populaţie

pers.

 3004

948

817

 478

547

214

Suprafaţa

ha.

5763 ,67

 

 

 

 

 

Locuinţe existente

nr.

1165

383

342

179

181

80

Suprafaţa locuibilă

mii mp

36848

12776

10233

5241

6246

2304

Lungimea drumurilor publice din care:

 

km.

234

 85

71

38

15

25

- modernizate

-

 

 

 

 

 

 

- pietruite

 

7

1

 

2

3

1

- drumuri pământ

 

227

84

71

36

12

24

Lungimea liniei de cale ferată

 

-

-

 

 

 

 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

 

km

-

-

 

 

 

 

Lungimea reţelei de canalizare

-

-

-

 

 

 

 

Lungimea reţelei electrice

km

27,400

7,500

8,200

5,100

4,400

2,200

Număr de gospodarii racordate la reţeaua electrică

 

Nr.

1118

373

323

166

177

 79

Salariaţi nr. mediu

Pers.

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa agricolă din care:

Ha.

5847,67

 

 

 

 

 

- suprafaţa arabilă

 

3684,18

 

 

 

 

 

- păşuni

 

896,42

 

 

 

 

 

- fâneţe

 

144,24

 

 

 

 

 

- vii

 

34,44

 

 

 

 

 

- livezi

 

10,17

 

 

 

 

 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha

841,64

2

 

1

 

 

Ape, bălţi

ha

48.45

 

 

 

 

 

Alte terenuri

ha

13,80

 

 

 

 

 

Efective de animale din care:

cap

 

 

 

 

 

 

- bovine

 

876

261

214

144

195

62

- porcine

 

454

142

86

85

106

35

- ovine

 

1847

669

177

335

525

141

- păsări

 

13185

4409

3252

2012

2352

1160

Unităţi de poştă

nr

2

1

1

 

 

 

Abonaţi la serviciul telefonic

nr.

172

77

51

21

12

11

Abonaţi la radio

nr

1058

353

303

154

165

73

Abonaţi la TV

nr

1058

353

303

154

165

73

Unităţi de învăţământ din care:

nr

9

2

2

2

2

1

- grădiniţe

 

4

1

1

1

1

 

- şcoli

 

5

1

1

1

1

1

Populaţie şcolară

nr

459

258

80

50

65

6

Personal didactic

nr

29

16

5

3

4

1

- calificat

 

19

9

4

2

4

-

Cămine culturale

nr

1

1

 

 

 

 

Biblioteci

nr

2

1

1

 

 

 

SPITALE

nr

-

 

 

 

 

 

Paturi în spitale

nr

-

 

 

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale umane

nr

1

1

 

 

 

 

Medici/ medici de familie

nr.

1

1

 

 

 

 

Personal mediu sanitar

nr.

3

3

 

 

 

 

Dispensare/ cabinete medicale veterinare

nr.

1

1

 

 

 

 

Medici sector public/ privat veterinar

nr.

1

1

 

 

 

 

Personal mediu sanitar veterinar

nr.

-

 

 

 

 

 

Agenţi economici

nr.

1

1

 

 

 

 

- producţie, mică industrie, ind. alimentară

 

10

3

2

2

2

1

- comerţ, magazine, depozite

 

18

5

5

3

3

2

- asociaţii agricole

 

-

-

 

 

 

 

Înfrăţiri cu alte localităţi

 

-

-

 

 

 

 

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

 

1

1

 

 

 

 

 

| Pagina principala |