Comuna DERSCA

 

Date de contact:

Primăria comunei Dersca, comuna Dersca, judeţul Botoşani

tel: 0231/626110;  fax: 0231/626110

Galerie foto

 dersca-1.jpg (17197 bytes)  dersca-2.jpg (65991 bytes)

 

 Monografie

Comuna Dersca asezata în partea de nord-est a judetului Botosani este formata din 3 sate: Dersca, Lozna si Strateni.Satul Dersca este atestat documentar la 25 august 1475, când printr-unhrisov, domnitorul Stefan cel Mare, doneaza surorii sale, satul si moara Dersca.Numele de Dersca vine de la cuvântul slav DEREVO=LEMNOS. Arhitectura rurala locala, obiceiurile, portul popular si etnografia sunt puternic influentate de Bucovina, locuitorii acestor locuri fiind prin excelenta, foarte receptivi.

Situatia economico-sociala. Perspective.

Ocupatiile de veacuri a locuitorilor acestor locuri a fost agricultura, cresterea animalelor, prelucrarea lemnului. În comuna s-a pus pâna în prezent în exploatare, prin intermediul micilor întreprinzatori, o gama variata de activitati.Se pot enumera societatile de profil agricol, câteva societati comerciale cu preponderensa în desfacere produse alimentare, chimice si micile servicii, începând cu tîmplarie, lacatuserie, fierarie, coafura, frizerie etc.În comuna mai funcsioneaza o moara de grâu, 2 mori porumb, o presa ulei, 4 societati cu profil agricol, o fabrica de cascaval

În perspectiva s-ar impune înfiintarea unor intreprinderi mici care sa puna în valoare produsul natural, care se gaseste în zona, cum ar fi :zacamântul de turba, padurile de foioase, produsele animaliere, precum si crearea unor piste de agrement, ce ar constitui o atractie pentru turisti.

Se impune ca urgenta, asfaltarea drumului judetean ce traverseaza comuna de la nord le vest, asfaltarea drumurilor comunale, pietruirea în totalitate a ulitelor satesti.

Ar mai fi necesar, construirea unel bai comunale, înfiintarea retelei de gaze naturale, racordarea localitatii la televiziunea prin cablu, etc.

În domeniul social, se impune înfiintarea unui camin, care sa ofere batrânilor un acoperis, un minim de mângâiere de care ar trebui sa se bucure acesti oameni.

În concluzie, comuna Dersca, merita sa fie cunoscuta, gospodarii celor 3 sate, fiind caracterizati de cinste, corectitudine, spirit gospodaresc si crestinesc.

 

 Indicatori

Comuna DERSCA

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Dersca

Lozna

Strateni

1

2

3

4

5

6

Populatie pers

5930

3830

1065

1035

Suprafata ha.

6220,74

3560

1400

1260

Locuinte existente nr.

1707

1075

333

289

Suprafata locuibila mii mp

154,12

93,6

30,42

30,10

Lungimea drumurilor publice, din care: km

70

38

15

17

-modernizate  

3

 

3

 
-pietruite  

11

6

3

2

-drumuri pamant  

56

32

9

15

Lungimea liniei cale ferata km        
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

4

4

   
Lungimea retelei de canalizare km

0,5

0,5

   
Lungimea retelei electrice km

48,7

27

10

11

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1700

1074

331

295

Salariati - nr. mediu pers

174

94

25

55

Suprafata agricola, din care: ha

4851,65

3276,78

856

748

-suprafata arabila  

3759

2601

659

599

-pasuni  

648

481

101

66

-fanete  

282

161

76

45

-vii  

2,65

1,75

0,50

0,32

-livezi  

60

32

20

8

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

424,76

138,56

304,05

 
Ape, balti ha

50

25

15

10

Alte terenuri ha        
Efective de animale, din care: cap        
-bovine  

1722

888

420

414

-porcine  

1582

787

392

403

-ovine  

874

335

221

318

-pasari  

14103

7018

3067

3050

Unitati P.T.T.R. nr

3

1

1

1

Abonati la serviciul telefonic nr

380

371

8

1

Abonati la radio nr

1620

1020

320

280

Abonati la T.V. nr

420

246

94

80

Unitati de invatamant, din care: nr

9

5

2

2

-gradinite  

4

2

1

1

-scoli  

5

3

1

1

Populatie scolara nr

780

426

180

174

Personal didactic, din care: nr

74

45

16

13

-calificat  

69

45

14

10

Camine culturale nr

3

1

1

1

Biblioteci nr

1

1

   
Spitale nr        
Paturi in spitale nr        
Dispensare umane nr

2

1

1

 
Medici sector public nr

1

1

   
Personal mediu sanitar nr

9

8

1

 
Dispensare veterinare nr

1

1

   
Medici sector public nr

1

1

   
Personal mediu sanitar nr

2

2

   

[Pagina principala]