Comuna CURTEŞTI

 

Date de contact

Primăria comunei Curteşti

comuna Curteşti, judeţul Botoşani

cod poştal: 717110

tel./ fax: 0231/584001

 

COMUNA  CURTEŞTI   este situată la dud-vest de municipiul Botoşani , pe un teren  deluros , pe locul unor străvechi păduri , ulterior defrişate . Comuna Curteşti  este alcătuită din 7 sate:

Satul Curteşti – reşedinţă de comună , datează din anul 1827 când aparţinea moşiei Curţii domneşti în timpul domniei lui Miron Movilă ;

Satul Mănăstirea-Doamnei, care datează din anul 1361;

Satul Agafton, datează din anul 1648;

Satul Băiceni , datând din 1617 de pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun;

Satul Orăşeni-Vale, datând din anul 1584;

Satul Orăşeni-Deal, datănd din anul 1584;

Satul Hudum, datând din anul 1361 din timpul domniei lui Petru Muşat.

  

Situaţia  economico- socială 

În comuna Curteşti funcţionează 20 societăţi comerciale, 2 mori pentru grâu şi porumb, o secţie de mecanizare, 3 ateliere de tâmplărie, 3 ateliere de fierărie.

 

Căile de comunicaţie

Prin comună trec 2 drumuri judeţene şi drumul naţional  BOTOSANI-IASI  şi  drumul naţional   BOTOSANI-SUCEAVA .

În  comună  există blocuri de locuinţe , cu 2 şi 3 nivele .

Satele Agafton şi Mănăstirea-Doamnei sunt racordate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă.

 

Învăţământul, sănătatea, cultura

Comuna Curteşti dispune de 4 şcoli cu clase  I – VIII , 2 şcoli cu clasele I - IV , 6 grădiniţe , 2 cămine culturale , Tabăra internaţională pentru copii , de la Agafton.

In ceea ce priveşte monumentele istorice, comuna Curteşti se poate mândri cu  Mănăstirea de la Agafton.

Comuna dispune de un dispensar medical.

 

Proiecte  de investiţii

S-au propus pentru viitorul apropiat, următoarele proiecte de investiţii:

- construcţia unui sediu pentru primărie;

- alimentarea cu gaze naturale şi apă potabilă a tuturor satelor;

- pietruirea drumurilor săteşti;

- construirea unui fabrici de blocuri ceramice, având resurse materiale în comună ; zăcăminte de nisip şi argilă;

- reparaţii la toate şcolile din comună;

- construirea unui nou sediu pentru dispensarul veterinar;

- dezvoltarea zonelor turistice – Agafton, popasul Lebăda.

 

Indicatori

 

Denumire indicatori

U.M.

  

Total comuna

   

S  A  T

Curteşti

Orăşeni

Vale

Orăşeni

Deal

Băiceni

Mănăstirea

Doamnei

Agafton
Hudum

Populaţie

pers

5253

771

929

1040

1050

740

521

102

Suprafaţa

ha

5783

675,36

870,49

845,05

849,4

663,80

149,07

60,79

Locuinţe existente

nr.

1677

213

285

343

316

236

261

23

Suprafaţa locuibilă

Mii mp

50,3

6,39

8,55

10,23

9,48

7,0

7,83

0,69

Lungimea drumurilor publice, din care:

 

Modernizate

 km

 

 

126

 

 

3

18

22

28

26

17

10

 

 

3

5

 

Pietruite

 

29

3

5

8

6

5

2

 

Drumuri pământ

 

97

15

20

20

20

12

5

5

Lungime linie cale ferata

km

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

km

7

 

 

 

 

 

4

3

 

Lungimea reţelei de canalizare

Km

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungimea reţelei electrice

 

Km

120

18

20

20

30

18

10

4

Număr de gospodarii racordate la reţea electrică

nr.

1677

213

285

343

316

236

261

23

Salariaţi număr mediu

nr.

361

63

51

 

76

47

64

38

22

Suprafaţa agricolă

ha

3309,93

555,63

714,34

662,7

678,9

536,68

93,16

10,4

Suprafaţa arabilă

 

Ha

2588,62

443,31

540

545,87

534,87

450,9

51,8

12,2

Păşuni
Ha

 

324

 

78,51

91,43

21,86

60,03

37,50

25,8

12,1

Fâneţe

ha

126,94

12,36

31,6

40,2

26,62

5,31

8,94

1,86

Vii
Ha

55,25

7,62

6,84

9,92

13,55

14,36

12,71

1,75

Livezi
Ha

65,26

3,67

10,3

12,4

13

17,93

3

1,03

Păduri şi alte terenuri

cu vegetaţie forestieră 

Ha

66,32

5,10

18,15

21,15

12,6

4,73

0,70

1,39

 

Ape, bălţi
 Ha

49,17

5,63

14

12,2

10,9

6,36

0,21

 

Alte terenuri

Ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Efective de animale din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovine

cap

1030

218

119

194

180

168

109

42

Porcine

 

1677

213

285

343

316

236

261

23

Ovine

 

3196

647

446

571

543

511

255

223

Păsări

 

12660

1390

2200

2800

2430

2180

1270

590

Unităţi PTTR

nr.

3

1

 

1

 

1

 

 

Abonaţi la serviciul telefonic

nr.

63

20

2

4

2

25

7

3

Abonaţi la radio

nr.

1323

180

230

310

293

195

110

5

Abonaţi la TV

nr.

1300

181

192

210

205

162

45

5

Unităţi de învăţământ din care:

nr.

12

2

2

2

2

2

2

 

Grădiniţe

nr.

6

1

1

1

1

1

1

 

Şcoli 

nr.

6

1

1

1

1

1

1

 

Populaţia şcolară

nr.

496

15

128

96

93

75

39

 

Personal didactic din care:

nr.

45

2

9

14

9

9

2

 

Calificat

nr.

44

2

9

14

9

9

1

 

Cămine culturale

nr.

2

1

 

 

 

1

 

 

Biblioteci

nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

Spitale

nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paturi in spitale

nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispensare umane

nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

Medici sector public

nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar

nr.

4

1

 

1

1

1

 

 

Dispensare veterinare

nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

Medici sector public

nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

Personal mediu sanitar

nr.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie foto

 

curtesti-1.jpg (19720 bytes)  curtesti-3.jpg (16688 bytes)  curtesti-4.jpg (17193 bytes)

curtesti-5.jpg (13887 bytes)  curtesti-manastirea_agafton.jpg (18686 bytes)

 

 

| Pagina principala |