Comuna  CRISTEŞTI

 

Date de contact:

Primăria comunei Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Botoşani

tel: 0231/619912;  fax: 0231/539212

 

Galerie foto

cristesti-4.jpg (16424 bytes)  cristesti-manastirea_oneaga_1.jpg (23439 bytes)  cristesti-manastirea_oneaga_2.jpg (22608 bytes)

cristesti-schit_maici_1.jpg (37047 bytes)  cristesti-schit_maici_2.jpg (36104 bytes)  cristesti-sfintii_voievozi_1.jpg (38512 bytes)

cristesti-sfintii_voievozi_2.jpg (39146 bytes)

 

 Monografie

Comuna Cristesti situata în partea de sud a judetului, este formata din urmatoarele sate: Cristesti, Oneaga, Schit-Oraseni si Unguroaia.Satul de resedinta, Cristesti, apare în documentele istorice de la sfârsitul secolului al-XVI-lea.

Situatia economico-sociala

Comuna Cristesti, asezare a caror locuitori, în majoritatea lor, sunt oameni cu suflet generos, demni si harnici, se întinde pe o suprafata de peste 8000 ha, din care padurea reprezinta o suprafata importanta.

Principalele ocupatii ale locuitorilor sunt cultura cerealelor si cresterea animalelor. În zona se cultiva grâu, porumb, sfecla de zahar, floarea soarelui.

Infrastructura tehnico-edilitara

În ultimul an s-a pioetruit drumul comunal principal ti s-a obtinut aprobarea pentru modernizarea cu asfalt pentru 6 km de drum. În comuna reteaua de drumuri însumeaza 60 km din care 22 km sunt pietruiti.Reteaua de distributie a apei potabile este în lungime de 2,5 km.

Comuna Cristesti dispune de un singur post telefoic, cu un numar de 100 abonati

 Infrastructura sociala

Asistenta sanitara a comunei este asigurata de sectia exterioara a spitalului judetean Botosani, cu un numar de 20 paturi..În centrul comunei mai exista o circumscriptie sanitara, o farmacie si un cabinet stomatologic.

În satul Oneaga exista un punct sanitar deservit de 3 asistenti medicali.

Învatamântul în comuna aree o vechime de peste 130 ani si asigura pregatirea si educarea elevilor.Personalul didactic este aproape în întregime calificat.Din cele prezentate, rezulta faptul ca, în comuna Cristesti exista potential material si uman, aceasta fiind cea mai sigura dovada ca aceasta asezare poate si trebuie sa cunoasca o transformare radicala în perioada urmatoare, cu conditia de a avea la dispozitie sursele banesti care sa puna în practica tot ceea ce îsi va propune sa realizeze comuna.

 Obiective de investitii

Pentru urmatorii ani se propun urmatoarele investitii:

Ca pozitie geografica, comuna Cristesti are o serie de avantaje, care fac pe cei în drept, sa se orienteze în perspectiva.

 

Indicatori

Comuna CRISTESTI

Denumire

U.M.

Total comuna

SAT

indicatori

Cristesti

Oneaga

Schit Oraseni

Unguroaia

1

2

3

4

5

6

7

Populatie pers

5640

2862

1940

612

226

Suprafata ha.

7805

4042

2738

859

165

Locuinte existente nr.

1981

1026

695

218

42

Suprafata locuibila mii mp

138,67

72,82

15,26

48,65

2,94

Lungimea drumurilor publice, din care: km

112

40

52

15

5

-modernizate            
-pietruite  

13

8

2

3

 
-drumuri pamant  

99

32

50

12

5

Lungimea liniei cale ferata km          
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

2,9

2,9

     
Lungimea retelei de canalizare km          
Lungimea retelei electrice km

112

40

52

15

5

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1981

1026

695

218

42

Salariati - nr. mediu pers

87

64

18

3

2

Suprafata agricola, din care: ha

4741

2456

1664

523

100

-suprafata arabila  

3481

1803

1221

384

74

-pasuni  

820

425

288

90

17

-fanete  

273

141

96

30

6

-vii  

61

32

21

7

1

-livezi  

107

55

38

12

2

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

2645

-

2450

195

 
Ape, balti ha

77

40

27

8

2

Alte terenuri ha

417

216

146

46

9

Efective de animale, din care: cap          
-bovine  

1295

569

552

156

18

-porcine  

1890

911

745

218

16

-ovine  

4890

2697

1775

395

23

-pasari  

9860

4891

2860

2036

73

Unitati P.T.T.R. nr

2

1

1

   
Abonati la serviciul telefonic nr

51

49

1

1

 
Abonati la radio nr

360

180

50

70

60

Abonati la T.V. nr

262

162

100

   
Unitati de invatamant, din care: nr

10

4

4

1

1

-gradinite  

4

2

2

   
-scoli  

6

2

2

1

1

Populatie scolara nr

529

295

183

27

24

Personal didactic, din care: nr

42

23

14

3

2

-calificat  

25

15

8

2

 
Camine culturale nr          
Biblioteci nr

1

1

     
Spitale nr

1

1

     
Paturi in spitale nr

40

40

     
Dispensare umane nr

1

 

1

   
Medici sector public nr

4

4

     
Personal mediu sanitar nr

10

8

2

   
Dispensare veterinare nr

1

1

     
Medici sector public nr

1

1

     
Personal mediu sanitar nr

2

1

1

   

[Pagina principala]