Comuna COŢUŞCA

 

Date de contact:

Primăria comunei Coţuşca, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani

tel: 0231/561643

 

 Monografie

Comuna Cotusca, situata în nordul judetului Botosani, este alcatuita din 9 sate: Cotusca, Nichiteni, M. Kogalniceanu, A.Iancu,Cotu- Niculinti,Crasnaleuca, N.Balcescu, Ghireni si Putureni.

Prima mentiune documentara a satului Cotusca dateaza din anul 1636, într-un uric dat de domnitorul Vasile Lupu, la Iasi.Satul cel mai bine reprezentat prin probe arheologice care atesta existenta unor asezari umane din secolele III-IV, este satul Ghireni. Principala artera hidrografica pe teritoriul comunei o formeaza râul Prut, care este cea mai mare apa curgatoare de pe cuprinsul judetului. Pârâul Volovat trece pe la nord-est de satul Putureni si Nichiteni si este un afluent important al râului Prut.Pe terenurile limitrofe râului Prut este amenajat un sistem de irigatii pentru suprafata de 350 ha, cu posibilitati de extindere pâna la 800 ha. Pentru a se înlatura efectul negativ al inundatiilor, cât si pentru a se pastra o cantitate de apa mai mare care sa fie folosita în scopuri agricole, au fost construite pe teritoriul comunei, lacuri artificiale de tipul iazurilor. Din volumul total al apei acumulate în iazuri, timp de un an, circa 10% se consuma prin evaporare directa, 43% se pastreaza temporar în lacuri fiind consumata în scurgerea organizata în timpul pescuitului, în irigatii, iar 47% se pastreaza permanent în lacuri pentru cresterea pestelui.

Principalele obiective propuse a se realiza în viitorul apropiat sunt urmatoarele:

În comuna functioneaza 80 agenti economici cu profil de prestari servicii catre populatie, în diverse domenii. În domeniul de prestari servicii în agricultura, în comuna Cotusca functioneaza 3 unitati de tip Agromec.

 

 Indicatori

Comuna COTUSCA

Denumire

U.M.

Total comuna

SAT

indicatori

Cotusca Nichiteni Mihail Kogalniceanu Avram Iancu Putureni Ghireni Cotu Niculinti Crasnaleuca Nicolae Balcescu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Populatie pers

5574

1926

578

226

84

701

764

546

731

18

Suprafata ha.

11872

3741

1153

422

211

1615

1472

1307

1816

135

Locuinte existente nr.

2307

746

224

82

41

314

286

254

353

7

Suprafata locuibila mii mp

205

66

20

7

4

22

25

23

31

1

Lungimea drumurilor publice, din care: km

223

53

22

16

6

27

25

28

34

12

-modernizate  

15

9

4

2

           
-pietruite  

28

8

     

4

4

6

6

 
-drumuri pamant  

180

36

18

14

6

23

21

22

28

12

Lungimea liniei cale ferata km                    
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

9

5

            4  
Lungimea retelei de canalizare km

1,2

1,2

               
Lungimea retelei electrice km

43

15

4

2

1

4

8

6

7

1

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

2260

740

221

79

24

311

282

251

350

2

Salariati - nr. mediu pers

230

120

25

2

4

20

15

18

26

 
Suprafata agricola, din care: ha

10946

3211,99

950,15

580,0

357,28

1510,30

1147,15

1151,0

1791,5

247

-suprafata arabila  

9025

2648,55

783,15

484

254

1213,15

914

951

1589

148

-pasuni  

1389

419,24

112

72

86

196

167

129

124

84

-fanete  

471

112,20

48

22

16

17,15

62,15

66

72,20

15

-vii  

17

9

2

1

0,68

1

1

1

1,20

 
-livezi  

44,60

23

5

1

0,60

3

3

4

5

 
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

283

147

     

10

16

18

92

 
Ape, balti ha

233

73

48

5

4

34

28

16

24

1

Alte terenuri ha

49

9

4

3

1,19

5

6

9

12

 
Efective de animale, din care: cap                    
-bovine  

2014

473

246

107

60

390

240

227

262

9

-porcine  

2299

654

236

56

66

394

278

362

238

15

-ovine  

10753

292

1306

399

210

1977

1319

926

1639

56

-pasari  

32606

10752

3136

1148

174

4396

4004

3556

4942

 
Unitati P.T.T.R. nr

1

1

               
Abonati la serviciul telefonic nr

217

194

9

1

 

3

3

1

6

 
Abonati la radio nr

1952

632

190

69

34

265

242

215

299

6

Abonati la T.V. nr

219

71

21

8

4

30

27

24

33

1

Unitati de invatamant, din care: nr

18

5

2

2

1

2

2

2

2

 
-gradinite  

9

3

1

1

 

1

1

1

1

 
-scoli  

9

2

1

1

1

1

1

1

1

 
Populatie scolara nr

1014

510

122

31

6

77

128

69

71

 
Personal didactic, din care: nr

92

47

9

2

1

9

9

7

8

 
-calificat  

68

45

7

   

6

5

 

5

 
Camine culturale nr

6

1

1

   

1

1

1

1

 
Biblioteci nr

1

1

               
Spitale nr                    
Paturi in spitale nr                    
Dispensare umane nr

2

1

               
Medici sector public nr

1

1

               
Personal mediu sanitar nr

6

5

               
Dispensare veterinare nr

1

1

               
Medici sector public nr

2

2

               
Personal mediu sanitar nr

3

1

     

1

   

1

 

[Pagina principala]