Comuna  CORLĂTENI

 

 

Informaţii  de  contact

Adresa – Comuna Corlăteni, judeţul Botoşani, cod. 717075;

E-mail:  primariacorlateni@artelecom.net;

Telefon – 0231 619555; 0745313547;

Fax – 0231 619504;

 

MONOGRAFIA COMUNEI CORLĂTENI

 Prezentare generală

Comuna Corlăteni are o suprafaţă de 5585 ha teren agricol, 2758 locuitori şi este alcătuită din 4 sate: Corlăteni, satul reşedinţă de comună, Carasa, Vlădeni şi Podeni.

Prima menţiune despre comuna Corlăteni apare în secolul al XV-lea, într-un document din anul 1487, prin care marele domnitor moldovean, Ştefan Cel Mare, confirmă surorii sale Ana stăpânirea satului Corlăteni.

Comuna Corlăteni este aşezată pe malul stâng al râului Jijia, la o distanţă de 12 km de municipiul Dorohoi şi se învecinează la sud cu calea ferată Dorohoi – Iaşi, pe o distanţă de 14 km.

Situaţia economico – socială

Majoritatea locuitorilor comunei Corlăteni, lucrează în agricultură, existând doar 85 de salariaţi. În comună funcţionează o moară de grâu, trei mori de porumb, un atelier de fierărie – potcovărie.

Activitatea comercială se realizează prin cele 26 de unităţi care desfăşoară activităţi de comercializare de produse alimentare, băuturi şi tutun, precum şi alte tipuri de mărfuri cum sunt: cosmetice, articole electrocasnice, îmbrăcăminte, etc.

Legătura cu alte localităţi se realizează pe calea ferată, pe raza comunei existând trei puncte de oprire a trenurilor, iar transportul rutier se asigură doar pe relaţia Dorohoi – Corlăteni cu un autobuz care efectuează trei curse zilnice.

Învăţământul se desfăşoară în patru unităţi preşcolare, trei şcoli primare şi o şcoală gimnazială în cadrul căreia funcţionează două clase de arte şi meserii, profil agricol.

În comună există cămin cultural în satul Corlăteni cu o sală de spectacole de 200 locuri.

Există la centrul de comună o bibliotecă comunală cu 22 mii volume.

Activitatea sanitară este deficitară, fiind asigurată un singur medic care locuieşte în comuna Nicşeni şi o asistentă care locuieşte în comuna Dimăcheni, deşi în satul Corlăteni în spaţiul existent în Dispensarul Uman şi-ar putea desfăşura activitatea cel puţin cinci medici.

 

Priorităţi

- Asfaltarea Drumului Judeţean nr. 292 Dorohoi – Botoşani, prin Corlăteni, pe o distanţă de 15 km;

- Alimentarea cu gaz metan a satelor Corlăteni, Carasa, Vlădeni şi Podeni;

- Alimentarea cu apă a satelor Carasa şi Podeni şi prelungirea reţelelor din satele Corlăteni şi Vlădeni;

- Reparaţii capitale la şcolile din Carasa, Corlăteni şi Podeni;

- Terminarea lucrărilor de reabilitare a Centrului Social Vlădeni;

- Pietruirea drumurilor săteşti în lungime de 35 km;

- Branşarea la reţeaua de apă a Şcolii Corlăteni şi a Dispensarului Uman;

 

Indicatori

Comuna Corlăteni

Denumire indicatori

U.M.

Total

comună

Satele comunei

Corlăteni

Carasa

Vlădeni

Podeni

1

2

3

4

5

6

7

Populaţie

pers.

2758

889

704

672

493

Suprafaţa

ha.

5585

1987

1093

1690

815

Locuinţe existente

nr

1107

325

318

264

200

Suprafaţa locuibilă

mii mp.

33988

10461

9517

6800

7210

Lungimea drumurilor publice,

din care:

km

44.2

18

11

8

7.2

- modernizate

Km

---

---

---

---

---

- pietruite

Km

14,5

6

3

3

2,5

- drumuri de pământ

Km

29,7

12

8

5

4,7

Lungimea liniei de cale ferată

Km

16

5

3

5

3

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile

Km

4,8

2,5

---

2,3

---

Lungimea reţelei de canalizare

km

---

---

---

---

---

Lungimea reţelei electrice

km

37,8

16

8

6,8

8

Număr de gospodării racordate la reţeaua electrică

nr

1079

302

272

260

195

Salariaţi – număr mediu

pers

85

51

12

11

11

Suprafaţa agricolă, din care:

ha

4665

1466

1022

1092

1085

- suprafaţa arabilă

ha

3213

950

680

790

793

- păşuni

ha

1278

450

310

270

248

- fâneţe

ha

144

55

25

25

39

- vii

ha

10

4

2

3

1

- livezi

ha

20

7

5

4

5

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

ha

100

70

10

10

10

Ape, bălţi

ha

102

40

20

25

17

Alte terenuri

ha

206

80

40

40

46

Efective de animale , din care:

cap

37063

14434

8208

7840

6581

- bovine

cap

1298

480

253

258

307

- porcine

cap

850

246

203

241

160

- ovine

cap

3920

1358

823

901

838

- păsări

cap

30500

12200

6795

6330

5175

Unităţi de poştă

nr

2

1

---

1

---

Abonaţi la serviciul telefonic

nr

127

90

4

2

31

Abonaţi la radio

nr

846

285

203

201

157

Abonaţi la TV

nr

846

285

203

201

157

Unităţi de învăţământ, din care:

nr

8

2

2

2

2

- grădiniţe

nr

4

1

1

1

1

- şcoli

nr

4

1

1

1

1

Populaţie şcolară

nr

350

202

55

50

43

Personal didactic, din care:

nr

24

15

3

3

3

-calificat

nr

18

10

3

2

3

Cămine culturale

nr

1

1

---

---

---

Biblioteci

nr

1

1

---

---

---

Spitale

nr

---

---

---

---

---

Paturi în spitale

nr

---

---

---

---

---

Dispensare/cabinete medicale umane

nr

1

1

---

---

---

Medici/medici de familie

nr

1

1

---

---

---

Personal mediu sanitar

nr

1

1

---

---

---

Dispensare/cabinete medicale veterinare

nr

1

1

---

---

---

Medici sector public/privat veterinar

nr

2

2

---

---

---

Personal mediu sanitar veterinar

nr

2

2

---

---

---

Agenţi economici

nr

28

10

7

4

7

- producţie, mică industrie, industrie alimentară

nr

---

---

---

---

---

- comerţ, magazine, depozite

nr

26

8

7

4

7

- asociaţii agricole

nr

2

2

---

---

---

Înfrăţiri cu alte localităţi

---

---

---

---

---

---

Organizaţii neguvernamentale înfiinţate

---

---

---

---

---

---

 

 Galerie foto

   corlateni-magazinul_universal.jpg (27523 bytes)     corlateni-moara_de_grau_si_porumb.jpg (22131 bytes)      corlateni-primaria.jpg (32147 bytes)  
 Magazinul universal Moara de grau si porumb Primaria
 

corlateni-scoala_generala.jpg (25379 bytes)

Şcoala  Şcoala

 

 

| Pagina principala |