Comuna COPĂLĂU

 

Date de contact: 

Primăria comunei Copălău, comuna Copălău, judeţul Botoşani

tel: 0231/619302;  fax: 0231/619302

 

Indicatori

Comuna COPĂLĂU

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Copălău

Cotu

Cerbu

Cosula

Supitca

Padureni

Buda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Populatie pers

9627

3370

990

928

2048

1166

739

386

Suprafata ha.

10076

5174

547

363

2669

634

498

191

Locuinte existente nr.

2474

961

230

245

462

305

184

87

Suprafata locuibila mii mp

112

51

10

11

19

11

7

3

Lungimea drumurilor publice, din care: km

62

22

5

6

15

7

5

2

-modernizate  

3

3

           
-pietruite  

12

3

 

2

4

 

2

1

-drumuri pamant  

47

16

5

4

11

7

3

1

Lungimea liniei cale ferata km                
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

0,5

0,5

           
Lungimea retelei de canalizare km

0,2

0,2

           
Lungimea retelei electrice km

30

10

3

3

7

3

3

1

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

2400

953

221

242

448

290

171

75

Salariati - nr. mediu pers

440

205

62

34

76

32

24

7

Suprafata agricola, din care: ha

5246

1805

484

345

1440

562

441

169

-suprafata arabila  

3634

1445

297

226

1036

313

237

80

-pasuni  

1030

175

120

60

245

200

160

70

-fanete  

315

101

31

27

103

39

8

6

-vii  

106

52

9

10

24

6

3

2

-livezi  

41

12

7

2

12

4

3

1

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

4228,35

3136

   

1092

     
Ape, balti ha                
Alte terenuri ha                
Efective de animale, din care: cap                
-bovine  

1095

322

81

167

232

131

123

39

-porcine  

952

294

112

175

140

116

81

34

-ovine  

3785

1435

166

923

749

198

142

172

-pasari  

10140

3940

950

1100

1910

1250

570

420

Unitati P.T.T.R. nr

2

1

   

1

     
Abonati la serviciul telefonic nr

102

74

6

2

11

3

 

6

Abonati la radio nr

1800

620

210

220

330

215

150

55

Abonati la T.V. nr

1100

370

170

140

217

98

87

18

Unitati de invatamant, din care: nr

17

4

2

2

4

2

2

1

-gradinite  

6

1

1

1

1

1

1

 
-scoli  

11

3

1

1

3

1

1

1

Populatie scolara nr

756

312

87

37

197

66

25

32

Personal didactic, din care: nr

68

27

11

4

17

5

2

2

-calificat  

54

19

8

1

10

3

   
Camine culturale nr

1

 

1

         
Biblioteci nr

1

1

           
Spitale nr                
Paturi in spitale nr                
Dispensare umane nr

2

1

   

1

     
Medici sector public nr

4

3

   

1

     
Personal mediu sanitar nr

9

5

   

4

     
Dispensare veterinare nr

1

1

           
Medici sector public nr

1

1

           
Personal mediu sanitar nr

4

2

   

2

     

[Pagina principala]