Comuna BĂLUŞENI

 

Date de contact:

Primăria comunei Băluşeni, comuna Băluşeni. judeţul Botoşani

tel: 0231/515849

Monografie

Comuna Băluseni este situata în partea central-sudica a judetului , limitrofa cu municipiul resedinta de judet.Are în componenta sa 6 sate:

- Baluseni (resedinta de comuna)

- Draxini

- Balusenii Noi

- Buzeni

- Cosuleni

- Zaicesti

Comuna ca unitate administrativ-teritoriala dateaza din anul 1864.Denumirea comunei Baluseni vine de la stapânul locului de prin anul 1430, când apare în scrierile istorice, un boier pe numele Balos.

 

Situatia economica si sociala.

Profilul economic dominant al comunei este cel agricol, ponderea cea mai mare având-o productia vegetala si animala.În comuna Baluseni functioneaza 16 agenti economici,dintre care:S.C.Gerom S.A. Zaicesti cu activitate de prelucrare a carnii, 2 societati tip Agromec si multi intreprinzatori persoane fizice.

Drumurile comunale însumeaza 70 km din care 14 km sunt pietruiti si 56 km sunt drumuri de pamânt, care devin impracticabile pe timp ploios.

Apa potabila este racordata în satul Baluseni, pe o lungime de

3,4 km.Toate satele comunei sunt electrificate. Nu exista centrala telefonica în comuna, dar sunt abonati la reteaua Alcatel cu un numar de 10 linii, iar 12 linii telefonice sunt conectate la centrala telefonica din comuna Copalau.

Obiective de investitii

Obiectivele de investitii propuse tin seama de posibilitatile reale existente în teritoriu si de necesitatea obiectiva. Relansarea activitatii economice a comunei presupune o infrastructura adecvata.În acest context comuna Baluseni si-a propus:

-Împietruirea drumurilor comunale pe o lungime de 16 km.

-Alimentarea cu apa a satului Draxini si a satului Zaicesti.

-Construirea a 2 poduri, peste râul Sitna si peste râul Bârladeanca.

-Lucrari de întretinere pe drumurile comunale, Draxini-Balusenii Noi si Baluseni-Cosuleni-Buzeni.

-Repararea statiilor de autobuz din Baluseni si Zaicesti.

În domeniul serviciilor publice, vor fi atrase persoane calificate pentru înfiintarea în cadrul comunei a urmatoarelor servicii: reparatii radio-tv, încaltaminte, vulcanizare, frizerie-coafura, brutarie, croitorie.

-instalarea unei centrale telefonice tip Alcatel cu 300 linii.

-R.K. la scolile Draxini, Buzeni si Zaicesti.

-R.K. la Caminul cultural Baluseni.

În vederea desfasurarii unei asistentei medicale cât mai bune se impun o serie de masuri:

-înfiintarea unui punct sanitar în satul Buzeni.

-înfiintarea unui punct sanitar în satul Zaicesti.

-reînfiintarea stationarului cu 12 paturi la dispensarul medical din satul Baluseni.

În cadrul activitatii culturale se are în vedere R.K. la caminul cultural Baluseni.

Având în vedere faptul ca bugetul local pe anul 1998 si în urmatorii ani nu este un buget echilibrat nu se poate face o estimare asupra posibilitatilor de finantare a unor obiective de la bugetul local

Se considera a fi necesare alte surse de finantare decât cele de la bugetul de stat si bugetul local.

 

Galerie foto

  baluseni-1.jpg (16115 bytes)  baluseni-2.jpg (23324 bytes)

 

Indicatori

Comuna BALUSENI

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Baluseni

Draxini

Balusenii Noi

Buzeni

Zaicesti

Cosuleni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Populatie pers

5696

1634

2274

340

504

642

302

Suprafata ha.

6978

2085

2763

258

652

983

327

Locuinte existente nr.

1943

526

702

105

234

280

96

Suprafata locuibila mii mp

1068

285

359

44

140

180

60

Lungimea drumurilor publice, din care: km

70

18

25

3

8

13

3

-modernizate                
-pietruite  

14

6

4

-

2

2

-

-drumuri pamant  

56

12

21

3

6

11

3

Lungimea liniei cale ferata km              
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

3,4

3,4

         
Lungimea retelei de canalizare km

0,2

0,2

         
Lungimea retelei electrice km

70

18

25

3

8

13

3

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr              
Salariati - nr. mediu pers

76

39

20

2

6

8

1

Suprafata agricola, din care: ha

5917

2014

1524

366

732

915

366

-suprafata arabila  

3993

1268

1104

240

480

661

240

-pasuni  

1215

476

131

90

180

248

90

-fanete  

589

216

120

39

78

97

39

-vii  

54

19

35

       
-livezi  

65

43

22

       
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

720

699

25

       
Ape, balti ha

76

           
Alte terenuri ha

143

56

87

       
Efective de animale, din care: cap              
-bovine  

1881

650

678

86

231

216

20

-porcine  

1703

631

626

82

214

114

36

-ovine  

6544

2007

2178

563

726

907

363

-pasari  

34515

10552

11502

1917

3835

4792

1917

Unitati P.T.T.R. nr

2

1

1

       
Abonati la serviciul telefonic nr

22

6

16

       
Abonati la radio nr

1601

           
Abonati la T.V. nr

1076

           
Unitati de invatamant, din care: nr

15

3

5

2

2

2

1

-gradinite  

6

1

2

1

1

1

 
-scoli  

9

2

3

1

1

1

1

Populatie scolara nr

579

238

219

28

51

34

9

Personal didactic, din care: nr

49

16

18

3

8

3

1

-calificat  

30

13

9

1

3

3

1

Camine culturale nr

1

1

         
Biblioteci nr

1

1

         
Spitale nr              
Paturi in spitale nr              
Dispensare umane nr

2

1

1

       
Medici sector public nr

2

1

1

       
Personal mediu sanitar nr

-

-

-

       
Dispensare veterinare nr

1

1

         
Medici sector public nr

2

2

         
Personal mediu sanitar nr

2

2

         

[Pagina principala]