Comuna  AVRĂMENI

Date de contact:

Primăria comunei Avrămeni, comuna Avrămeni, judeţul Botoşani

tel: 0231/563010;  fax: 0231563010

 

Comuna Avrameni este alcatuita din 9 sate si este strabatuta de râul Volovat si de râul Bodeasa, afluenti ai Prutului.Dintre cele 9 sate, 4 sunt sate vechi, atestate documentar între anii 1544-1600, respectiv satele Ichimeni, Adaseni, Timus si Zoitani.

Teritoriul comunei Avrameni este strabatut de apele Volovatului si Bodeasei, afluenti ai Prutului. Cele 9 sate care compun comuna sunt: Avrameni, Adaseni, Zoitani, Panaitoaia, Timus, D.Cantemir, T.Vladimirescu, A. Vlaicu si Ichimeni.

 

Situatia economico-sociala

Agricultura si cresterea animalelor constituie principala ocupatie a locuitorilor.comunei. În comuna functioneaza o societate agricola, 4 societati pentru mecanizarea agriculturii, o moara de grâu, 4 mori pentru porumb, 3 prese de ulei.Relansarea activitatii economice a comunei presupune o infrastructura adecvata. Ca pozitie geografica, comuna se bucura de o serie de avantaje, care pot contribuii la o dezvoltare economica armonioasa.

Reteaua de drumuri însumeaza 48 km, din care 9 km sunt asfaltati.

În domeniul gospodariei comunale, comuna Avrameni dispune de o retea de alimentare cu apa potabila, în lungime de 3 km si o retea de canalizare de 1 km.

            Proiecte de investitii

            Pentru anii urmatori, în domeniul investitiilor, comuna Avrameni si-a propus urmatoarele obiective:

 

 Indicatori

Comuna AVRAMENI

Denumire

U.M

Total comuna

SAT

indicatori

Avrameni

Adaseni

Zoitani

Panaitoaia

D.Cantemir

Timus

Ichimeni

A.Vlaicu

T.Vladimirescu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Populatie pers

6450

1647

1411

452

238

274

475

230

746

978

Suprafata ha.

11140

3675

2183

1281

876

840

559

651

500

575

Locuinte existente nr.

2192

602

459

158

80

87

150

89

229

338

Suprafata locuibila mii mp

157,8

43,28

32,16

11,2

5,6

6,17

10,65

6,31

16,25

23,99

Lungimea drumurilor publice, din care: km

48

10

8

6

4

5

5

3

2

5

-modernizate  

9

4

           

2

3

-pietruite  

15

 

1

4

2

 

3

 

2

3

-drumuri pamant  

24

3

3

4

3

5

3

1

1

1

Lungimea liniei cale ferata km -                  
Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

16

6

6

 

2

   

2

   
Lungimea retelei de canalizare km                    
Lungimea retelei electrice km

45

10

7

5

4

5

5

2

3

2

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

2100

600

440

150

70

75

135

70

220

330

Salariati - nr. mediu pers

150

64

23

5

15

5

7

8

8

15

Suprafata agricola, din care: ha

11000

                 
-suprafata arabila  

7838

2399

1862,24

645,07

268,22

266,27

382,56

517,40

737,03

760,33

-pasuni  

1611

                 
-fanete  

1521

                 
-vii  

20

                 
-livezi  

10

   

10

           
Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

100

100

               
Ape, balti ha

18

                 
Alte terenuri ha                    
Efective de animale, din care: cap                    
-bovine  

2194

604

459

157

80

86

150

88

231

339

-porcine  

1548

442

236

132

75

80

131

77

189

186

-ovine  

10251

2539

1059

800

406

514

417

519

1713

1560

-pasari  

35615

10000

8000

3000

2500

2000

2500

2000

2000

3615

Unitati P.T.T.R. nr

1

1

               
Abonati la serviciul telefonic nr

91

65

3

1

4

6

 

1

4

7

Abonati la radio nr

1129

310

285

70

42

45

60

22

115

180

Abonati la T.V. nr

855

270

205

50

35

37

56

10

72

117

Unitati de invatamant, din care: nr

15

2

2

2

1

1

2

1

2

2

-gradinite  

6

1

1

1

   

1

 

1

1

-scoli  

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Populatie scolara nr

610

163

109

7

100

10

28

6

83

84

Personal didactic, din care: nr

63

                 
-calificat  

32

11

3

2

5

 

1

 

4

6

Camine culturale nr

4

1

1

 

1

     

1

 
Biblioteci nr

1

1

               
Spitale nr                    
Paturi in spitale nr                    
Dispensare umane nr

1

1

               
Medici sector public nr

1

1

               
Personal mediu sanitar nr

11

4

5

 

1

       

1

Dispensare veterinare nr

1

1

               
Medici sector public nr

2

2

               
Personal mediu sanitar nr

3

1

           

1

1

[Pagina principala]