Comuna  ALBEŞTI

Date de contact:

Primăria comunei Albeşti, comuna Albeşti, judeţul Botoşani

tel: 0231/572140

 

Comuna Albeşti se află situată în partea de sud-est a judeţului Botoşani. Şesul Jijiei, ca şi al celorlalte văi mai mici, precum şi terasele Jijiei au fost locuite în decursul vremurilor de diverse comunităţi umane, începând din neoliticul timpuriu şi sfârşind cu perioada deudalismului târziu. Pe teritoriul comunei s-au depistat 25 puncte arheologice. De asemenea s-a descoperit un mic tezaur monetar feudal pe teritoriul satului Buimăceni, precum şi resturile a două necropole feudale..

Comuna Albeşti este formată din 6 sate, şi anume Albeşti, Buimăceni, Jijia, Măşcăteni, Coştiugeni şi Tudor Vladimirescu.

Satul Jijia apare pentru prima dată menţionat într-un document din iunie 1458, semnat de către Ştefan cel Mare, domn al Moldovei. Satul Măşcăteni este atestat documentar la 1 august 1583, de către domnitorul Petru Şchiopu. Satul Albeşti este menţionat prima dată într-un act din 24 mai 1602 de către Ieremia Movilă.

Situaţia economico-socială

Principala ocupaţie dar şi sursă de venituri a locuitorilor comunei o constituie agricultura, în diversitatea sa, începând cu realizarea principalelor culturi specifice acestei zone(grâu, porumb, orz, sfeclă de zahăr, cartofi, leguminoase, etc) şi continuând cu creşterea animalelor şi prelucrarea produselor agro-alimentare.

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea şi prestează servicii către populaţie:

4 mori de porumb, 3 prese de ulei, 10 magazine mixte şi 20 unităţi de alimentaţie publică.

Pentru exploatarea teranurilor agricole în condiţii de rentabilitate, s-a înfiinţat o asociaţie agricolă, iar o societate comercială, tip Agromec, asigură lucrările mecanizate cu utilajele din dotare.

Priorităţi de dezvoltare.

  1. satul Coştiugeni-4,5 km.
  2. satul Jijia-5 km.
  3. satul Albeşti-6 km.
  4. satul T.Vladimirescu-10 km.
  5. satul Măşcăteni-1,5 km.

 

Indicatori

Comuna ALBEŞTI

Denumire

U.M

Total comună

SAT

indicatori

Albeşti

Buimăceni

Coştiugeni

Jijia

Măşcăteni Tudor

Vladimirescu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Populatie pers

7169

2541

965

769

795

397

1682

Suprafata ha.

9600

   

-

-

-

 
Locuinte existente nr.

2162

721

352

251

261

150

427

Suprafata locuibila mii mp

242

74

36

30

32

15

55

Lungimea drumurilor publice, din care: km

77,7

22,8

9,5

10,9

12,7

6,4

15,4

-modernizate  

12

8,0

2

-

0,7

1,3

-

-pietruite  

14

2

-

-

-

-

12

-drumuri pamant  

33,7

10

4

10

3

2,7

14

Lungimea liniei cale ferata km

12

3

3

-

3

3

-

Lungimea retelei de distributie a apei potabile km

18

10

5

-

3

-

-

Lungimea retelei de canalizare km

1,0

1,0

-

-

-

-

 
Lungimea retelei electrice km

51

17

8

6

8

5

9

Numar de gospodarii racordate la reteaua electrica nr

1876

618

315

225

220

116

382

Salariati - nr. mediu pers

134

92

10

6

9

5

12

Suprafata agricola, din care: ha

8270

3598

1366

833

1027

620

826

-suprafata arabila  

6292

2959

876

605

770

480

602

-pasuni  

1643

569

329

220

212

110

203

-fanete  

79

20

19

2

24

8

6

-vii  

235

35

138

6

20

22

15

-livezi  

21

15

4

-

1

-

1

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera ha

809

-

1

620

188

-

-

Ape, balti ha

116

63

14

10

6

15

8

[Pagina principala]